Skip naar content

European Universities

Projecten in het kader van European Universities vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel.

Een gezamenlijke Europese onderwijsruimte

Het unieke initiatief European Universities draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. “Europese universiteiten” zijn internationale netwerken van Europese hogeronderwijsinstellingen, die een langetermijnstrategie delen en de Europese waarden en identiteit bevorderen.

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen in het bezit van een ECHE uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' (of onder voorwaarden uit  'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.').

De impact

Het initiatief van de Europese Commissie is bedoeld om de mobiliteit van studenten en onderwijsmedewerkers te vergroten (studenten kunnen bijvoorbeeld een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te volgen). Ook de kwaliteit, het inclusieve karakter en het internationale concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs wordt hiermee bevorderd. Elk netwerk bestaat uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa.

Laat je inspireren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Hogeronderwijsinstellingen in het bezit van een ECHE kunnen bij een nieuwe call voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). De aanvraagperiode is geopend en sluit op 6 februari 2024.

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond het Europese Universiteiten Initiatief? Vind hier de laatste nieuwsberichten.