Skip naar content

Erasmus Mundus Design Measures

Erasmus Mundus Design Measures is Lot 2 van de Erasmus Mundus actie, een centrale actie van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Erasmus Mundus Design Measures is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve, geïntegreerde transnationale masterprogramma's op hoog niveau. Binnen de Design Measures werken hogeronderwijsinstellingen aan het ontwikkelen van een joint programme. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het gebruik van de European Approach for Quality  Assurance of Joint Programmes (indien mogelijk binnen de nationale wetgeving).

De Erasmus Mundus Design Measures moeten betrekking hebben op:

  • 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma'
  • Instellingen en /of thematische gebieden die ondervertegenwoordigd zijn in Erasmus Mundus (bekijk hiervoor de Erasmus Mundus catalogus).

De Erasmus Mundus Design Measures zijn een opstap voor instellingen, vakgebieden en/of 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' die nog niet of weinig actief zijn binnen Erasmus Mundus. 

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' of 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.'.

De impact

Deze actie is bedoeld om:

  • Europese en niet-Europese hogeronderwijsinstellingen kansen te bieden om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen.
  • Verbeteren van de kwaliteit en stimuleren van innovatie in onderwijs op master niveau.
  • Vergroten van internationalisering en concurrentievermogen van deelnemende organisaties.
  • Bijdrage aan het internationaliseringsbeleid van hogeronderwijsinstellingen door het ontwikkelen van curricula en het ontwerp van vergaande internationaliseringstrategieën.

Laat je inspireren

Om je een idee te geven van de mogelijkheden binnen deze actie, interviewden we Maartje de Meulder. Zij is vanuit Hogeschool Utrecht betrokken bij het MADS-project. Hogeschool Utrecht is coördinator van dit project. Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale acties een aanvraag indienen via het Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. De deadline voor Call 2024 is 15 februari 2024, 17.00 CET. 

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond Erasmus Mundus? Vind hier de laatste nieuwsberichten.