Skip naar content

Privacy, Cookies & Disclaimer

De Privacywetgeving die op Erasmus+ van toepassing is, stelt strenge eisen aan de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van derden. Als penvoerder is Nuffic verantwoordelijk voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training in Nederland. Voor Erasmus+ Jeugd draagt het Nederlands Jeugdinstituut de eindverantwoordelijkheid. Wil je meer weten over hoe wij met je gegevens omgaan? Lees dan het privacybeleid van Nuffic of het privacybeleid van het Nederlands Jeugdinstituut.

De Europese Commissie heeft specifieke privacy statements beschikbaar:

  • Privacy Statement Mobility Tool+. Hierin lees je alles over het gebruik van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Mobility Tool+.
  • Privacy Statement voor de registratie van instellingen, aanvraagformulieren en EPlusLink.

Cookies

Voor deze website maken wij gebruik van cookies. Je kunt hier lezen waarom wij dat doen.

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op je computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. 
Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door partijen geplaatst waarvan er hier content getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media sites en videofilmpjes (third party cookies).

Wij gebruiken functionele cookies en cookies voor webstatistieken. We onderscheiden deze cookies in:

  1. Functionele en analytische cookies: deze zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden. Cookies onthouden bijvoorbeeld ook je voorkeuren en houden je, op je eigen verzoek, ingelogd. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van webstatistieken. De cookies geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken, welke pagina’s het best worden bezocht en waarop gezocht wordt. Op basis daarvan kunnen we onze site verbeteren. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is gerechtvaardigd belang. De informatie wordt verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor het verzenden van die informatie zijn van het IP-adres de laatste 3 cijfers verwijderd. Meer informatie over Google Analytics lees je in het privacybeleid van Google
  2. Social media cookies: We gebruiken op deze website content die we presenteren via externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan Vimeo-video’s en statistiekendashboards van Tableau. Deze externe partijen plaatsen cookies om je te volgen op internet. Maar dat gebeurt pas als je social media-cookies aanvinkt en accepteert.

Cookies uitzetten

Cookies worden altijd opgeslagen in je browser, tenzij je dit niet toestaat. In je browser kun je de informatie over alle cookies bekijken en de vervaldatum zien. De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode automatisch. Er worden dan geen gegevens van je sitebezoek meer geregistreerd. Een en ander is ook afhankelijk van je persoonlijke instellingen. Je kunt de cookies alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je eigen computer zijn opgeslagen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van deze site gebruik maken.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Heb je vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Rechten

Hoewel de teksten op deze website zorgvuldig zijn opgesteld, kun je hier geen rechten aan ontlenen. De Programme Guide, gepubliceerd op de website van de Europese Commissie is in alle gevallen leidend. Verder kun je alleen rechten ontlenen aan officiële documenten zoals de officiële aanvraagformulieren, Call for proposals, raadsbesluiten en administratief-financiële handleidingen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van het agentschap. Het agentschap is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat het agentschap de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het agentschap. 

Copyright onderzoeksrapportages Erasmus+

Op de inhoud van onderzoeksrapportages, die vanaf 2021 uitgevoerd zijn in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+, is de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van inhoud van deze rapportages is toegestaan. Bij hergebruik of citeren van de inhoud van deze rapportages dient de gebruiker de naam van het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ te vermelden, naar de licentie te linken en aan te geven of de inhoud veranderd is. Er mag niet de indruk worden gewekt dat het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ de strekking van de afgeleide inhoud onderschrijft.

De hergebruikte inhoud van de rapportages dient onder dezelfde licentie als bovenstaande verspreid te worden. Eventuele juridische voorwaarden en technologische voorzieningen mogen anderen niet juridisch beperken om iets te doen wat de licentie toestaat. 

Meer informatie vind je hier: Guide to CreativeCommons for Scholarly Publications and Educational Resource.

Beeldmateriaal

Wij streven er als agentschap naar om alle rechthebbenden afgebeeld op beeldmateriaal te achterhalen en om toestemming te vragen voor gebruik van het materiaal. Kom je een afbeelding van jezelf tegen waar jij geen toestemming voor hebt gegeven? Neem dan graag contact met ons op via info@erasmusplus.nl. Op jouw verzoek zullen we deze afbeelding uiteraard verwijderen.

Bezwaarprocedure

Ben je het niet eens met een beslissing over jouw subsidieaanvraag bij het Nationaal Agentschap Erasmus+? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Klik hier om te lezen hoe de bezwaarprocedure werkt bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training, en klik hier om te lezen hoe de bezwaarprocedure werkt bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd & Sport.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van toepassing is, stelt strengere eisen aan de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van derden. Als penvoerder is Nuffic verantwoordelijk voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training in Nederland. Voor Erasmus+ Jeugd draagt het Nederlands Jeugdinstituut de eindverantwoordelijkheid. 

Wijziging privacybeleid

Zowel Nuffic als NJi behouden zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt het privacybeleid van Nuffic hier nalezen, en dat van het Nederlands Jeugdinstituut hier.

AVG binnen je eigen organisatie

Onder de AVG heb jij als organisatie ook meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens. Wil je meer weten over hoe je als organisatie met deze verordening om moet gaan? Lees dan verder de Verordening (EU) 2016/679 (AVG/GDPR) (Publicatieblad van de Europese Unie) en de regels voor de bescherming van persoonsgegevens binnen en buiten de EU op de website van de Europese Commissie.

Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat veel praktische informatie die je helpt om te voldoen aan deze regelgeving.