Skip naar content

Geschiedenis

Al ruim 35 jaar een internationaal succes

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ voor onderwijs, training, jeugd en sport is al meer dan dertig jaar een van de meest succesvolle programma's van de EU.

Het programma werd in 1984 geïnitieerd door het Comité van het Europa der Burgers: in eerste instantie betrof het een interuniversitair programma waarbij studenten tijdens hun studie een voor hen vreemde taal zouden kunnen aanleren in een ander land van de Europese Unie. Het acroniem European Community Action Scheme for the Mobility of University Students werd geïnspireerd door de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus.

Van Erasmus naar Erasmus+

Wat in 1987 begon als een bescheiden initiatief voor uitsluitend studenten in het hoger onderwijs, met ruim 3.000 deelnemers uit elf lidstaten, is inmiddels uitgegroeid tot één van de vlaggenschepen van de Europese Commissie. Vanaf 2014 biedt Erasmus+ mensen van alle leeftijden de kans om nieuwe kennis en ervaringen op te doen in het buitenland.

In het programma Erasmus+ 2014-2020 werden maar liefst zeven voorgaande EU-programma’s met acties op het gebied van onderwijs, training, jeugd en sport met elkaar verenigd, waaronder de programma’s Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in Action en Jean Monnet. Tot de deelnemers van Erasmus+ behoren inmiddels dan ook scholieren, studenten en medewerkers uit alle onderwijssectoren, en jongeren en jongerenwerkers uit de jeugdsector.

Meer dan 10 miljoen deelnemers

Het programma is de afgelopen decennia uitgebreid van de 11 lidstaten uit 1987 naar 33 landen (waaronder de lidstaten van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Servië en Turkije). Het programma staat ook open voor 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' in de hele wereld.

In 1987 gingen ongeveer 3.000 studenten uit de EU op uitwisseling. In mei 2019 is de mijlpaal van maar liefst 10 miljoen deelnemers Erasmus+ bereikt, en inmiddels maken jaarlijks zo’n 900.000 deelnemers uit 33 landen gebruik van de mogelijkheden.

Lem van Eupen, directeur Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

In 2019 werd de mijlpaal van 10 miljoen deelnemers Erasmus+ bereikt, en inmiddels maken jaarlijks zo’n 900.000 deelnemers uit 33 landen gebruik van de subsidiemogelijkheden van Erasmus+ om naar het buitenland te gaan.

Op weg naar 2027

In mei 2018 diende de Europese Commissie haar voorstel in voor een ambitieus nieuw programma Erasmus+, met een verdubbeling van het budget in de volgende langetermijnbegroting van de EU. Het doel is het programma Erasmus+ nóg inclusiever, internationaler en toegankelijker te maken. Het nieuwe programma Erasmus+ loopt van 2021 tot 2027.

Ben je werkzaam in het onderwijs of de jeugdsector? Lees dan meer over de mogelijkheden van het programma Erasmus+ voor jouw organisatie!