Skip naar content

Europese initiatieven

Welke Europese initiatieven zijn er nog meer?

Erasmus+ is een van de meest succesvolle programma’s van de Europese Unie. Ben je benieuwd welke initiatieven er nog meer zijn? Bekijk deze Europese platforms en tools ook eens!

ECVET

ECVET is een Europees systeem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs. Deelnemers uit het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie kunnen hiermee volledig gebruikmaken van de door hen behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie zijn behaald.

EPALE

EPALE is een online community voor professionals en vrijwilligers die werken met lerende volwassenen. Het platform biedt informatie over de laatste trends, innovaties, activiteiten, beleid en onderzoek, zowel binnen Nederland als over de grenzen heen.

EQAVET

EQAVET is het Europese referentiekader voor kwaliteitsborging in het mbo. Het referentiekader is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act-cyclus en bevat indicatoren en descriptoren op nationaal en instellingsniveau.

Erasmus Student Network The Netherlands

ESN is een internationale studentenorganisatie zonder winstoogmerk. De missie van ESN is om internationale studenten te vertegenwoordigen en zo mogelijkheden te bieden voor begrip voor andere culturen en zelfontplooiing volgens het principe van Students Helping Students.

Erasmus Student Network logo

eTwinning

eTwinning is een online community waar leraren en leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs internationaal kunnen samenwerken. Het maakt het uitvoeren van verplichte lesstof inspirerend!

etwinning logo

ErasmusDays

Tijdens de ErasmusDays wordt het programma gevierd met evenementen en initiatieven. Dit jaar vinden de ErasmusDays plaats van 14 tot en met 19 oktober. Zoek op de kaart naar een evenement bij jou in de buurt.  Ze zijn voor iedereen toegankelijk, ook als je niet aan Erasmus+ hebt deelgenomen!

Logo van de ErasmusDays

Euraxess

EURAXESS is het netwerk voor onderzoekers. EURAXESS verstrekt actuele informatie en biedt ondersteuning aan professionele onderzoekers met betrekking tot internationale mobiliteit.

Euroguidance Nederland

Het Nederlandse loopbaankennispunt van Europese Unie: het bevorderen van studie- en arbeidsmobiliteit door het versterken van de Europese dimensie in loopbaanbegeleiding en –oriëntatie is een van de speerpunten van Euroguidance.

logo euroguidance groen

European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is een Europees subsidieprogramma voor jongeren en maatschappelijke organisaties die de wereld een beetje mooier willen maken. Hiermee draagt het programma bij aan de doelstellingen van de Europese Jeugdstrategie.

europeansolidaritycorps logo

European Youth Portal

Op de European Youth Portal kun je meer lezen over de mogelijkheden die Europa jongeren biedt.

Eurydice

Het Erasmus+ Eurydice-netwerk richt zich op de manier waarop het onderwijs in Europa is gestructureerd en georganiseerd op alle niveaus en heeft tot doel bij te dragen tot een beter wederzijds begrip van de systemen in Europa. 

Go Europe (Eurodesk Nederland)

Eurodesk is het Europese informatienetwerk voor jongeren met onafhankelijke informatie over uitwisselingen, vrijwilligers werk en (vakantie)werk, studeren, stage lopen, taalcursussen, wonen en reizen in Europa. Ook met vragen over jouw buitenlandervaring kun je bij hen terecht.

logo Go Europe

SALTO-Youth

SALTO-Youth biedt informatie en hulpmiddelen op het gebied van jongerenwerk, opleiding en netwerken, begeleiding van projecten Erasmus+, en een platform om projectpartners binnen Erasmus+ te vinden.

Youth Wiki

Een uitgebreide online database met informatie over het jongerenbeleid in 33 verschillende landen. Het ondersteunt de Europese samenwerking op het gebied van jongerenbeleidsontwikkelingen en omvat de actieterreinen die in de Europese Jongerenstrategie zijn geïdentificeerd. 

Youth Wiki