Skip naar content

Over ons

Het programma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen.

Over de Nationale Agentschappen Erasmus+

Meerdere partijen hebben een rol in het beheer van het programma Erasmus+: de Europese Commissie, het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA), Nationale Agentschappen in de 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programmaen Nationale Bureaus in sommige 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.' 

Het programma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen:

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training is gericht op alle onderwijssectoren. Uitvoeringsorganisatie Nuffic is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van eTwinning.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is gericht op het jeugd- en jongerenwerk. Bij Erasmus+ Jeugd ondersteunen wij projecten die aansluiten bij onze voornaamste doelstellingen:

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat het programma uitvoert, is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van European Solidarity Corps en GO Europe.

De Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd werken nauw samen op het gebied van beleidsontwikkeling, het monitoren van de resultaten, het promoten van het programma en het zichtbaar maken van de impact van Erasmus+.