Skip naar content

Doel van het programma

Internationalisering als instrument van verandering

Internationalisering is een instrument om jezelf en je organisatie te veranderen en te verbeteren. De internationalisering van individuen en organisaties in onderwijs en jongerenwerk is waar wij ons ook de komende jaren sterk voor maken. 

Erasmus+ ondersteunt de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Hierdoor draagt het programma bij aan duurzame groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en de versterking van de Europese identiteit.

Ons doel in de programmaperiode 2021-2027 is onder meer:

  • Mensen uit alle lagen van de bevolking bereiken: het programma Erasmus+ 2021-2027 zal het voor meer mensen eenvoudiger maken om deel te nemen. 
  • Sterkere betrekkingen met de rest van de wereld: de mobiliteit en samenwerking met andere landen worden nog meer gestimuleerd door een combinatie van fysieke en virtuele mobiliteit. 
  • Focus op bevordering van toekomstgerichte vakgebieden: het versterkte programma zal meer aandacht besteden aan vakgebieden als hernieuwbare energie, klimaatverandering, milieutechnologie, kunstmatige intelligentie of design.
  • Bevordering Europese identiteit door middel van een buitenlandervaring: jongeren en volwassenen krijgen de kans om het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken. 
  • Jongeren in hun kracht zetten: niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Het nieuwe programma bevat een duidelijke link naar de nieuwe Europese Jongerenstrategie en de doelstellingen ‘engage, connect, empower’. De Youthgoals zijn onderdeel van de Europese Jongerenstrategie.

De impact van Erasmus+

We zijn niet alleen trots op alle professionals, studenten, jongeren en jongerenwerkers die de afgelopen jaren al hebben meegedaan aan het programma, maar ook op de impact die Erasmus+ hiermee bereikt. Individuen én organisaties worden er beter van als zij de mogelijkheid krijgen kennis en vaardigheden uit te wisselen met anderen in Europa. 

Werk je in het onderwijs of de jeugdsector? Lees dan meer over de mogelijkheden van het programma Erasmus+ voor jouw organisatie!