Skip naar content

Prioriteiten van het programma

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Het maken van impact, dat is wat het programma Erasmus+ ambieert. Met ‘impact’ doelen we op een verandering die mede dankzij een project van Erasmus+ wordt bereikt – denk bijvoorbeeld aan de impact voor de deelnemers aan het project op zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Maar ook de impact voor de betrokken organisaties, op regionaal en nationaal niveau of zelfs over de grens.

Andere belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ in 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat). Hieronder lees je meer over de prioriteiten van de Nationaal Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

Inclusie & diversiteit 

Organisaties die steun van Erasmus+ ontvangen, bieden op inclusieve wijze mobiliteitsmogelijkheden aan deelnemers van alle achtergronden. Voor deelnemers met een functiebeperking is aanvullend budget beschikbaar voor benodigde extra kosten. Hogeronderwijsinstellingen kunnen er bovendien voor kiezen om studenten van ondervertegenwoordigde groepen een extra maandelijkse toelage aan te bieden.

studente met bril en laptop

Digitalisering

Het programma steunt alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale tools en leermethoden als aanvulling op fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de kwaliteit van leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren.

green-deal-EC.png

Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat)

Organisaties die steun van Erasmus+ ontvangen, bevorderen duurzaam en verantwoord gedrag en maken deelnemers bewust van het belang van maatregelen om de milieuvoetafdruk van mobiliteitsactiviteiten te verminderen of te compenseren.

De impact van Erasmus+

De impact van het programma Erasmus+ een van onze belangrijkste speerpunten. Individuen én organisaties worden er beter van als zij de mogelijkheid krijgen kennis en vaardigheden uit te wisselen met anderen in Europa.

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

Voor het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd is het voor het verlenen van subsidie van belang dat er gewerkt wordt met methoden die uitgaan van 'niet-formeel leren'. 

De projecten binnen Erasmus+ Jeugd dragen bij aan de volgende doelstellingen:

Competenties en vaardigheden vergroten

Door mee te doen in de projecten binnen het programma Erasmus+ Jeugd krijgen jongeren de kans om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en hun wereld te vergroten. 

Stimuleren van jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie draait om het stimuleren van actief burgerschap. In de projecten gesubsidieerd door Erasmus+ Jeugd worden jongeren daarom aangemoedigd om actief te zijn in Nederland en/of in Europa.

teamsport

Stimuleren van inclusie en diversiteit

We willen dat iedere jongere dezelfde kansen krijgt en dat jongeren met verschillende achtergronden van elkaar leren. Daarom stimuleren wij projecten die bijdragen aan inclusie en diversiteit.

Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren

Door deelname aan internationale projecten vergroten jongerenwerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de impact van hun activiteiten en ontwikkelen zij zich op professioneel vlak.