Skip naar content

Prioriteiten van het programma

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Voor het programma Erasmus+ is het belangrijk om impact te maken. Met ‘impact’ doelen we op een verandering die mede dankzij een project van Erasmus+ wordt bereikt – denk bijvoorbeeld aan de impact voor de deelnemers aan het project op zowel persoonlijk als op professioneel vlak. Maar ook de impact voor de betrokken organisaties, op regionaal en nationaal niveau of zelfs over de grens.

Daarnaast kent het programma Erasmus+ voor de programmaperiode 2021-2027 enkele belangrijke prioriteiten, waaraan subsidieaanvragen moeten bijdragen: inclusie & diversiteit, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat). Hieronder lees je meer over de verschillende prioriteiten en de aanvullende doelstellingen voor Erasmus+ Jeugd.

Inclusie & diversiteit

We willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt en dat mensen met verschillende achtergronden van elkaar leren. Daarom stimuleren wij projecten die bijdragen aan inclusie en diversiteit. Organisaties die steun van Erasmus+ ontvangen, bieden op inclusieve wijze mobiliteitsmogelijkheden aan deelnemers van alle achtergronden en kunnen bijvoorbeeld aanvullend budget aanvragen voor benodigde extra kosten.

studente met bril en laptop

Digitalisering

Digitale technologie en ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Het is belangrijk dat jong en oud/iedereen goed uitgerust is om hiermee om te gaan. Erasmus+ subsidieert daarom projecten die hieraan bijdragen en steunt alle deelnemende organisaties bij het gebruik van digitale tools en leermethoden als aanvulling op fysieke activiteiten, om de samenwerking tussen de partnerorganisaties en de kwaliteit van leer- en onderwijsactiviteiten te verbeteren.

Participatie

Participatie draait om het stimuleren van actief burgerschap. In de projecten gesubsidieerd door Erasmus+ worden deelnemers en aanvragers daarom aangemoedigd om actief te zijn in Nederland en/of in Europa.

green-deal-EC.png

Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat)

Erasmus+ streeft er naar om duurzaam en verantwoord gedrag te bevorderen. Het programma stimuleert daarom projecten die deelnemers bewust maken van het belang van maatregelen om de milieuvoetafdruk te verminderen of te compenseren, en die een gedragsverandering teweeg brengen.

De impact van Erasmus+

De impact van het programma Erasmus+ een van onze belangrijkste speerpunten. Individuen én organisaties worden er beter van als zij de mogelijkheid krijgen kennis en vaardigheden uit te wisselen met anderen in Europa.

Aanvullende doelstellingen Erasmus+ Jeugd

Naast de bovengenoemde vier overkoepelende prioriteiten, is het voor het verlenen van subsidie aan projecten binnen Erasmus+ Jeugd belangrijk dat er gewerkt wordt met methoden die uitgaan van 'niet-formeel leren'.

Bovendien dragen de projecten bij aan de volgende doelstellingen:

Competenties en vaardigheden vergroten

Door mee te doen in de projecten binnen het programma Erasmus+ Jeugd krijgen jongeren de kans om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, hun talenten te ontplooien en hun wereld te vergroten. 

Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren

Door deelname aan internationale projecten vergroten jongerenwerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de impact van hun activiteiten en ontwikkelen zij zich op professioneel vlak.