Skip naar content

Alliances for Innovation

De 'Alliances for Innovation' vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals het bevorderen van onderzoek. 

Partnerschappen voor innovatie zijn ook bedoeld om het leren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en ongelijkheden tussen vraag en aanbod van vaardigheden (skills mismatches) aan te pakken door nieuwe curricula te ontwerpen en op te zetten voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Op deze manier wordt initiatiefneming en de ondernemersgeest binnen Europa ondersteund.

Er worden twee soorten activiteiten ondersteund:

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programmagids.