Skip naar content

Jean Monnet voor hoger onderwijs

Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs ondersteunen wereldwijd onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies. EU-studies gaan over Europa als geheel, met nadruk op de verschillende dimensies van de Europese Unie.

Jean Monnet-acties moedigen het gesprek over EU-beleid tussen academici en beleidsmakers aan. Bovendien beoogt de Europese Commissie met Jean Monnet een rol te spelen in de diplomatie richting landen buiten de EU, met als doel de promotie van Europese waarden en het geven van zichtbaarheid aan alles wat de Europese Unie betekent en beoogt. Verder ligt de nadruk vooral op EU-integratie en de rol van de EU in de wereld, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen.

Beschikbare acties

Jean Monnet Modules
Een module is een kort lesprogramma van minimaal 40 uur per academisch jaar. Dit lesprogramma is gericht op specifieke of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies. Een module duurt drie jaar en mag de vorm hebben van een korte specialistische module of een summer school.

Jean Monnet Chairs
Een Chair, ook wel leerstoel, is een aanstelling als docent Europese Studies voor hoogleraren en andere docenten in het hoger onderwijs. De aanstelling is bedraagt minimaal 90 uur per academisch jaar voor de duur van drie jaar. De Chair mag hierbij ondersteund worden door een team.

Jean Monnet Centres of Excellence
In expertisecentra wordt kennis en expertise over EU-onderwerpen gebundeld. De centra hebben als doel het ontwikkelen van synergiën tussen verschillende disciplines en middelen/materialen op het gebied van Europese studies en het opzetten van transnationale activiteiten. De centra zorgen daarnaast voor transparantie naar de maatschappij en spelen een belangrijke rol in het bereiken van studenten en faculteiten of studierichtingen die wat verder af staan van EU-onderwerpen. Die rol hebben ze ook richting beleidsmakers, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en het grote publiek.

Jean Monnet Networks
Jean Monnet Networks moeten een internationaal aspect geven aan de Jean Monnet-acties en een uitwisseling van goede praktijken mogelijk maken. De netwerken zullen een gemeenschappelijk begrip van leermethodes over EU-aangelegenheden bevorderen onder instellingen die te maken hebben met verschillende uitdagingen en beperkingen als gevolg van nationale wetgeving en verschillende curriculastructuren.

De focus van de netwerken is dan ook gericht op scholen, mbo-instellingen en ho-instellingen die betrokken zijn bij het opleiden van docenten. Het doel is om de kennis te vergroten over het onderwijzen over EU-zaken, en op internationaal niveau van elkaar te leren. Zo kan op grote schaal het onderwijs over de EU verbeterd worden. Samenwerken rond bepaalde thema’s, methodes en ervaringen opdoen door co-doceren zijn basisactiviteiten van een netwerk.

Voor Call 2024 zijn drie netwerken beschikbaar voor aanvragers:

  • Internal policy: an economy that works for people
  • External policy: EU-Latin America
  • External policy: EU-Africa

Jean Monnet Teacher Training
Jean Monnet Teacher Training stelt hoger onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen in staat om activiteiten te organiseren voor leerkrachten van basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen. Deze activiteiten focussen op het versterken van de kennis van docenten over de EU en de vaardigheden op het gebied van lesgeven over de EU. Dit met het doel om studenten en leerlingen  beter inzicht te geven in de EU en haar werking.

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen uit EU-lidstaten, andere landen die aangesloten zijn bij het programma of andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma. Voor de eerste twee groepen is een ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) verplicht.

De impact

Het doel van de verschillende Jean Monnet-activiteiten is:

  • Het promoten van democratie en het bevorderen van het gevoel van erbij horen.
  • Het stimuleren van onderwijs, onderzoek en reflectie in Europese studies.
  • Het aantrekken van meer studenten en docenten die geïnteresseerd zijn in kennis over de EU.
  • Het creëren van gestructureerde centra met specifieke kennis en onderzoek over de Europese Unie van hoge kwaliteit.

Laat je inspireren

Binnen deze actie zijn al lopende of zelfs afgeronde projecten. Je vindt deze op het Project Results Platform van de Europese Commissie.

Meer weten over deze actie?

Aanvraag indienen voor Call 2024

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor Jean Monnet-acties een aanvraag indienen via het Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. Hier vind je ook direct meer informatie over de acties, evenals de deadlines. De deadline voor Call 2024 is 1 februari 2024, 17.00 CET.

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond Jean Monnet voor hoger onderwijs? Vind hier de laatste nieuwsberichten.