Skip naar content

Virtuele Uitwisselingen voor hoger onderwijs en jeugd

Wil je studenten of jongeren een kans geven om deel te nemen aan hoogwaardig internationaal onderwijs? Zonder dat ze daarvoor fysiek naar het buitenland hoeven? Bij virtuele uitwisselingsprojecten vinden de activiteiten online plaats, maar worden het interculturele dialoog en de ontwikkeling van soft skills toch bevorderd. 

Projecten in het kader van Virtual Exchanges in higher education and youth vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Wat zijn virtuele uitwisselingen?

Hoewel online les volgen en debatteren de fysieke mobiliteit niet volledig kan vervangen, kunnen deelnemers door middel van virtuele uitwisselingen tóch enkele voordelen van internationale onderwijservaringen meepikken. Digitale platforms vormen een waardevol hulpmiddel om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de wereldwijde beperkingen op mobiliteit veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Virtuele uitwisselingen helpen ook om Europese waarden te verspreiden. Bovendien kunnen ze in sommige gevallen fysieke uitwisselingen voorbereiden, verdiepen en uitbreiden, en een nieuwe aanvraag aanwakkeren.

Voor wie?

De volgende organisaties kunnen als coördinator optreden:

  • Openbare of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs of jeugdzaken (niet-formeel onderwijs);

  • Instellingen voor hoger onderwijs, verenigingen of organisaties van instellingen voor hoger onderwijs, alsmede wettelijk erkende nationale of internationale rectoren-, docenten- of studentenorganisaties.

De organisatie dient een aanvraag in namens alle betrokken organisaties van het project. Daarnaast moet de hoofdaanvrager wettelijk opgericht én gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land.

Laat je inspireren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

  • Alle informatie voor het indienen van een aanvraag vind je in de Erasmus+ Programmagids 2024 (pagina 216–224 in de Engelse versie).
  • Een factsheet over deze centrale actie kun je hieronder downloaden.
  • Een video met generieke informatie over de call 2023, samen met de sheets van de presentatie, vind je hier. Op dezelfde pagina vind je ook een document met uitleg over het zoeken van een partner.
  • Meer informatie vind je hier.

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Bij een nieuwe call voor deze centrale actie kun je een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). De deadline voor Call 2024 is 25 april 2024, 17.00 CET.

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond de Virtual Exchanges? Vind hier de laatste nieuwsberichten.