Skip naar content

Jean Monnet voor middelbaar beroepsonderwijs

Jean Monnet-subsidie moet voorzien in de behoefte van docenten en trainers om hun professionele kennis te ontwikkelen op het gebied van de Europese Unie en al haar facetten. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen om deze kennis op een aantrekkelijke manier over te brengen in de klas.

Met Jean Monnet probeert de Europese Commissie het wijdverspreide gebrek aan kennis over de Europese Unie, evenals desinformatie, tegen te gaan en meer inzicht en begrip te creëren voor het beleid. Uiteindelijk wil deze actie bijdragen aan het vormen van actieve burgers: goed geïnformeerd en bewust over de Europese waarden.

Beschikbare acties

Jean Monnet Learning initiatives
Jean Monnet Learning Initiatives bieden mbo-instellingen de mogelijkheid om een lesprogramma te ontwikkelen dat EU-gerelateerde onderwerpen behandelt. Denk aan democratie, de geschiedenis van de EU, de werking van de EU, culturele diversiteit, etc. De activiteiten uit het programma moeten tijdens het schooljaar gegeven worden en kunnen onder andere projectweken en studiebezoeken omvatten. Mbo-instellingen zijn vrij in de opzet van een programma, maar kunnen ook steun krijgen van hogeronderwijsinstellingen of andere relevante organisaties. Wat belangrijk is, is dat de activiteiten inspirerend zijn, waardoor studenten niet alleen over de EU leren, maar ook meer begrip krijgen voor de werkwijze binnen de EU en zich uiteindelijk meer verbonden voelen met de EU.

Jean Monnet Networks
Jean Monnet Networks moeten een internationaal aspect geven aan de Jean Monnet-acties en een uitwisseling van goede praktijken mogelijk maken. De netwerken zullen een gemeenschappelijk begrip van leermethodes over EU-aangelegenheden bevorderen onder onderwijsinstellingen die te maken hebben met verschillende uitdagingen en beperkingen als gevolg van nationale wetgeving en verschillende curriculastructuren.

De focus van de netwerken is dan ook gericht op scholen, mbo-instellingen en ho-instellingen die betrokken zijn bij het opleiden van docenten. Het doel is om de kennis te vergroten over het onderwijzen over EU-zaken, en op internationaal niveau van elkaar te leren. Zo kan op grote schaal het onderwijs over de EU verbeterd worden. Samenwerken rond bepaalde thema’s, methodes en ervaringen opdoen door co-doceren zijn basisactiviteiten van een netwerk.

Voor wie?

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen en hogeronderwijsinstellingen betrokken bij het opleiden van docenten, gesitueerd in de EU of in een land dat geassocieerd is met het programma.

De impact

De diverse Jean Monnet-activiteiten hebben als resultaat:

  • Meer kennis over EU-onderwerpen, zowel onder docenten als studenten
  • Meer kennis over inspirerende methodes om les te geven over de EU
  • Een gedegen, internationaal netwerk om de kennis over EU in het onderwijs nog verder te verbeteren.

Laat je inspireren

Binnen deze actie zijn al lopende of zelfs afgeronde projecten. Je vindt deze op het Project Results Platform van de Europese Commissie.

Meer weten over deze actie?

Aanvraag indienen voor Call 2024

Mbo-instellingen kunnen voor Jean Monnet-acties een aanvraag indienen via het Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. Hier vind je ook direct meer informatie over de acties, evenals de deadlines. De deadline voor Call 2024 is 1 februari 2024, 17.00 CET.