Skip naar content

Deelnemers

Programme Guide

In de Erasmus+ Programme Guide van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Wie kan deelnemen aan het programma?

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ voor onderwijs, training, jeugd en sport biedt mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in binnen- en buitenland, en mee te werken aan innovatie, modernisering en kwaliteitsverbetering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten.

Mogelijkheden voor iedereen

Tot de deelnemers aan het programma behoren scholieren, studenten en medewerkers uit alle onderwijssectoren en de volwasseneneducatie, en jongeren en jongerenwerkers uit de jeugdsector.

De mogelijkheden voor deelnemers zijn verspreid over drie actielijnen (Key Actions).

  • De mobiliteitsprojecten (Key Action 1) van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals, leerlingen, studenten, jongeren(werkers) en leerders uit de volwasseneneducatie de kans om nieuwe kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen of deel te nemen aan (internationale) projecten.
  • Door middel van internationale partnerschappen (Key Action 2) op het gebied van innovatie en uitwisseling van good practices kunnen Nederlandse onderwijs- en jeugdorganisaties langdurig samenwerken met instellingen, organisaties en bedrijven in het buitenland.
  • Erasmus+ stimuleert activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling (Key Action 3).

Daarnaast biedt het programma Erasmus+ steun voor activiteiten in het kader van Jean Monnet en samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Medewerkers van organisaties uit het onderwijs en de jeugdsector kunnen namens hun organisatie een subsidieaanvraag indienen bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd. Binnen de subsidiemogelijkheid Jongerenparticipatie van Erasmus+ Jeugd kunnen (informele groepen) jongeren ook direct zelf subsidie aanvragen. 

Werk je in het onderwijs of de jeugdsector? Lees dan meer over alle mogelijkheden binnen jouw sector:

Individuele deelnemers (bijvoorbeeld studenten of docenten die op uitwisseling gaan) kunnen deelnemen aan internationale projecten die door Erasmus+ zijn gefinancierd.

Voor centrale acties loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Alle subsidiemogelijkheden zijn ook te vinden in de officiële Erasmus+ Programmagids.

Welke landen kunnen deelnemen?

Alle 27 EU-lidstaten nemen deel, evenals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, Noord-Macedonië en Servië.

Ook organisaties en instellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen subsidieaanvragen indienen bij Erasmus+.

Naast deze 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' kunnen 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.' in de rest van de wereld ook voor een deel aan het programma meedoen.

In het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 verandert de status van het Verenigd Koninkrijk van 'EU-lidstaat die aangesloten is bij het programma' naar 'Ander land dat niet aangesloten is bij het programma': meer informatie vind je in onze Brexit Update