Skip naar content

Alliances for innovation - onderwijs en bedrijven

Partnerschappen voor onderwijs en bedrijven zijn onderdeel van de actie 'Alliances for Innovation', een centrale actie van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Partnerschappen voor onderwijs en bedrijven zijn transnationale, gestructureerde en resultaatgerichte projecten waarin partners gemeenschappelijke doelen hebben en samenwerken om innovatie, nieuwe vaardigheden, initiatief en ondernemersgeest te stimuleren. 

Zij zijn erop gericht innovatie te bevorderen in het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en in de bredere sociaal-economische context. In het kader daarvan worden maatschappelijke en economische uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische veranderingen, digitalisering, kunstmatige intelligentie en snelle veranderingen op de arbeidsmarkt behandeld door middel van sociale innovatie, veerkrachtige gemeenschappen en innovatie van de arbeidsmarkt.

De impact

Met deze projecten wordt gestreefd naar: 

  • Het stimuleren van nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire aanpakken voor onderwijzen en leren.
  • Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bv. gelijkheid, inclusie, klimaatverandering, milieubescherming en duurzame ontwikkeling).
  • Het stimuleren van initiatiefneming en de ondernemersgeest (en bijbehorende vaardigheden) bij studenten/leerlingen, docenten en andere werknemers.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en relevantie van de vaardigheden die worden ontwikkeld en gecertificeerd via onderwijs en trainingen. 
  • Het bevorderen van de overdracht en co-creatie van kennis tussen het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, onderzoek, de publieke sector en het bedrijfsleven.
  • Het bouwen en ondersteunen van doeltreffende en efficiënte stelsels voor onderwijs en training in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Laat je inspireren

Lees meer over NEST, een voorbeeld van een lopend Alliance for Innovation-project. Wij interviewden Johan de Jong, projectcoördinator vanuit de Hanzehogeschool Groningen. Vind meer voorbeelden van afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

  • Alle informatie over deelname en de eisen rondom de samenstelling van het consortium zijn te vinden in de officiële programmagids van Erasmus+.
  • Bekijk de opname terug van een eerdere informatiesessie, en vind een FAQ en toolkit.

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). De deadline voor Call 2024 is 7 maart 2024, 17.00 CET.

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond partnerschappen voor innovatie? Vind hier de laatste nieuwsberichten.