Inspiratie & resultaten

Veel van onze projecten leiden tot indrukwekkende projectresultaten. Lees hier hun verhalen, leer en raak geïnspireerd!

Filter

Levensverhalen delen om eigenwaarde te vergroten

Sociaal en emotioneel geïsoleerd raken, overkomt één op de vier ouderen doordat het netwerk kleiner wordt om het verhaal mee te delen. Dan ligt het gevoel op de loer dat men er niet meer toe doet. Vri...

Volwasseneneducatie Lees case

‘Inclusieve projecten verkleinen overlast op straat’

Gedreven professionals en vrijwilligers jagen op die manier een hoger doel na. ‘We richten ons op de mens achter de overlastgever. Het is onze overtuiging dat ieder mens het potentieel heeft iets te l...

Volwasseneneducatie Lees case

Persoonlijke begeleiding biedt studenten én ouders vertrouwen om op internationale stage te gaan

‘Wij bieden onze studenten een herkenbare, goed georganiseerde en veilige omgeving waarin zij optimaal kunnen presteren’, zegt Bas Luijten, coördinator Internationalisering van ROC Ter Aa in Helmond....

Middelbaar beroepsonderwijs Lees case

Hoe maak je het mbo inclusief en toegankelijk voor alle studenten?

Hoe zorg je dat alle studenten goed voorbereid zijn op hun toekomst? Dus ook de studenten die stevige problemen ervaren bij het opgroeien en leren? Vaak verlaten deze studenten nu voortijdig hun schoo...

Middelbaar beroepsonderwijs Lees case

‘Kwetsbare ouders en kinderen versterken in digitaal burgerschap’

Als je wilt dat iedereen -dus ook sociaal kwetsbare gezinnen, waaronder veel migranten gezinnen- volwaardig mee kunnen draaien in onze democratische Europese samenleving, is het belangrijk dat ook zij...

Volwasseneneducatie Lees case

"de meeste leuke dingen beleef je nou juist buiten je comfortzone"

Zonder de beurs die ik heb mogen ontvangen was het voor mij denk ik niet mogelijk geweest om naar het buitenland op stage te gaan. Het helpt bij de extra kosten die je ervoor maakt.

Middelbaar beroepsonderwijs Lees case

"Met een beperking studeren aan een internationale exchange universiteit"

Caroline Smits studeerde Internationaal Toeristisch Management aan Hogeschool TIO (hbo) in Utrecht en heeft tijdens haar studietijd een periode in Barcelona gestudeerd: ze volgde er een minor. De buit...

Hoger onderwijs Lees case

"We zetten in op versterken van sociale vaardigheden, dat voor veel leerlingen niet vanzelfsprekend is"

Judith Pijpers is leerkracht in de bovenbouw op basisschool Merlijn in Den Haag. Een basisschool voor speciaal basisonderwijs. Ze richten zich op leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben, le...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Online toolbox tegen Discriminatie

Antisemitisme, racisme, discriminatie: het zijn fenomenen die (helaas) nog steeds tot maatschappelijke spanningen leiden. De online toolbox Stories that Move helpt om deze onderwerpen bespreekbaar te...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

“Europa is het speelveld van jongvolwassenen”

Kinderen stimuleren en uitdagen, good practices uitwisselen en een internationaliseringsbeleid ontwikkelen. In het project IMPACT werkt de hogeschool Saxion samen met vijf Europese basisscholen aan Eu...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

“Jongeren hebben nu eenmaal meer moed om naar voren te treden”

Verandering is hard nodig als het gaat om het waarborgen van mensenrechten in Europa. Want nog steeds zijn er Europese minderheden in de verdrukking. Of het nu gaat om migranten in Italië, kinderen in...

Jeugd & jongerenwerk Lees case

“De inzet van taalvrijwilligers is goud waard”

Om mee te doen in de samenleving, moeten migranten taalvaardig zijn. In hun onderwijs krijgen zij steun van vrijwilligers. Het project VIME richt zich met het ontwikkelen van trainingen op het verster...

Volwasseneneducatie Lees case

"Er is meer wat ons bindt dan wat ons scheidt"

Ondernemerschap, kritisch denken, creativiteit en cross-culturele communicatie. Deze 21e-eeuwse vaardigheden zijn hard nodig om leerlingen klaar te stomen voor de steeds verder globaliserende samenlev...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

"Als medewerkers naar het buitenland gaan, neemt hun zelfvertrouwen toe"

Met de subsidiemogelijkheid mobiliteit van personeel doen onderwijsmedewerkers praktijkervaring op in het buitenland. Zij leren in een andere omgeving een andere onderwijsaanpak. De resultaten van dez...

Hoger onderwijs Lees case

Voor iedereen een buitenlandervaring

Het Albeda College wil zoveel mogelijk leerlingen de kans bieden buitenlandervaring op te doen. Met slimme combinaties en maatwerk kunnen ook scholieren met een laag niveau, een beperking of een lasti...

Middelbaar beroepsonderwijs Lees case

Naar een structurele aanpak van laaggeletterdheid

Met het Taal voor het Leven-programma van Stichting Lezen & Schrijven pakken gemeenten en organisaties laaggeletterdheid aan. West-Brabant loopt hierin voorop en zocht in 2016 inspiratie in het buiten...

Volwasseneneducatie Lees case

“Zoveel mogelijk jongeren met elkaar in gesprek brengen over antisemitisme, racisme en discriminatie”

Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn in Europa nog steeds aan de orde van de dag. Dit leidt tot maatschappelijke spanningen, ook onder jongeren. De online toolbox Stories that Move helpt om de...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

“Elkaar echt goed leren kennen. Dat is het belangrijkste resultaat”

Samen slimme oplossingen zoeken voor duurzame steden. Met het door Erasmus+ ondersteunde project Essence werkten vijf instellingen voor hoger onderwijs en drie gemeenten aan de stad van de toekomst.

Hoger onderwijs Lees case

"Ideeën verspreiden zich als een lappendeken"

Met de subsidiemogelijkheid mobiliteit van personeel doen onderwijsmedewerkers praktijkervaring op in het buitenland. Zij leren in een andere omgeving een andere onderwijsaanpak. De resultaten van dez...

Primair en voortgezet onderwijs Lees case

Toekomstgericht leren over toekomstbestendig bouwen

Duurzaamheid is hot. Ook in de bouw. Ontwikkelingen op het gebied van toekomstbestendig bouwen volgen elkaar razendsnel op. Om het onderwijs bij de tijd te houden, heeft de technische Universität Dres...

Middelbaar beroepsonderwijs Lees case
Filter op sector
Filter op prioriteiten
Filter op jeugd & jongerenwerk