Skip naar content

Capaciteitsopbouw jongerenwerk

Als jongerenorganisatie kun je via het subsidieprogramma Erasmus+ ook gaan samenwerken met andere Europese instellingen en beleidsmedewerkers.

Projecten in het kader van capaciteitsopbouw vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Betere kwaliteit en erkenning van het jongerenwerk

Capaciteitsopbouw vanuit Erasmus+ richt zich op de versterking van de vaardigheden van jongerenwerkers en zo op de verbetering van het jongerenwerk wereldwijd, bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes, grootschalige jeugdevenementen of de ontwikkeling van nieuwe leermethoden.

Het betreft internationale samenwerking tussen jongerenorganisaties uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' en 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.' , binnen én buiten Europa.

Effecten

Waar kan een project Erasmus+ in het kader van capaciteitsopbouw toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • meer samenwerking en uitwisseling tussen landen over de hele wereld;
  • betere kwaliteit en erkenning van jongerenwerk en niet-formeel leren;
  • onderlinge versterking van jongerenwerk, onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving;
  • het ontwikkelen van nieuwe programma’s voor niet-formele leermobiliteit;
  • het bevorderen van internationale niet-formele leermobiliteit, vooral voor jongeren in een achterstandssituatie, om competenties te verbeteren en actieve participatie te stimuleren.

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Duur

Een project op het gebied van capaciteitsopbouw heeft een looptijd van drie jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Dien je aanvraag in via het Europees Uitvoerend Agentschap 

Jongerenorganisaties kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programmagids en op de website van de Europese Commissie.