Skip naar content

Erasmus Mundus Joint Masters

Erasmus Mundus Joint Masters is Lot 1 van de Erasmus Mundus actie, een centrale actie van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. 

Een Erasmus Mundus Joint Master is een prestigieus transnationaal studieprogramma voor alle vakgebieden, dat wereldwijd beurzen aanbiedt voor excellente studenten. Het gaat om een gezamenlijk ontwikkeld masterprogramma van uitstekend kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie hogeronderwijsinstellingen. Minimaal twee van de partners moeten uit een 'EU-lidstaat of ander land dat aangesloten is bij het programma' afkomstig zijn. De uitvoering van het programma volgt de uitgangspunten voor kwaliteitzorg voor Joint Programmes (B. Standards for Quality Assurance of Joint Programmes in the EHEA - EQAR).

Mobiliteit bij minimaal twee partners is een verplicht onderdeel van een Erasmus Mundus Joint Master. 

Voor wie?

Hogeronderwijsinstellingen uit 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' of 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma.'. Bekijk deze pagina voor meer informatie over de Deelnemende landen aan Erasmus+

De impact

De EMJM heeft effect op systeemniveau, op het niveau van de deelnemende instellingen en het individuele niveau van de studenten:

  • Bevorderen van academische samenwerking binnen de Europese Hogeronderwijsruimte en verder, door het ondersteunen van gezamenlijke onderwijs en gezamenlijk kwalificaties, kwaliteit en promotie van academische excellentie.

  • Aanbieden van meer mogelijkheden voor een gestructureerde en duurzame samenwerking voor hogeronderwijsinstellingen wereldwijd.

  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor de deelnemende studenten.

Laat je inspireren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Hogeronderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale acties een aanvraag indienen via het Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. De deadline voor Call 2024 is 15 februari 2024, 17.00 CET. 

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond Erasmus Mundus? Vind hier de laatste nieuwsberichten.