Skip naar content

Innovatieve beleidsontwikkeling

Als vertegenwoordiger van een onderwijsinstelling kun je via het subsidieprogramma Erasmus+ ook gaan samenwerken met andere Europese instellingen en beleidsmedewerkers.

Projecten in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Draag bij aan de Europese beleidsagenda

Innovatieve beleidsontwikkeling vanuit Erasmus+ richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda, om slimme, duurzame en inclusieve groei van de Europese economie te stimuleren.

Het ontwikkelen van beleid in het onderwijs staat hoog op de Europese agenda. Met het subsidieprogramma Erasmus+ kun je bijdragen aan de innovatie van het onderwijsbeleid in Europa, evenals het bereiken van specifieke gezamenlijke doelen in Europa.

Een project op het gebied van beleidsontwikkeling heeft een looptijd van drie jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Voor wie?

Voor ieder onderwijsveld (po/vo, mbo, ho en ve) kan de centrale actie 'Beleidsontwikkeling' beschikbaar zijn. Echter worden elk jaar andere calls opengezet. Kijk daarom op de Funding & Tenders portal voor de huidige mogelijkheden.

De impact

Waar kan een project Erasmus+ in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • het concurrentievermogen van Europa vergroten
  • een duurzame, sociale markteconomie ondersteunen
  • inclusieve groei van de Europese economie

Laat je inspireren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programmagids en op de website van de Europese Commissie.

Call 2024 - Policy experimentation

Policy Experimentation gaat over verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarbij de relevantie, doeltreffendheid, potentiële impact en schaalbaarheid van activiteiten worden ontwikkeld, uitgevoerd én getest om beleidsprioriteiten in verschillende landen aan te pakken. Door strategisch leiderschap, methodologische degelijkheid en een sterke Europese dimensie te combineren, maakt Policy Experimentation wederzijds leren mogelijk en ondersteunt de actie wetenschappelijk onderbouwd beleid op Europees niveau.

Voor deze call is een totaalbedrag van € 47 miljoen gereserveerd. De velden en thema's waarvoor een aanvraag ingediend kan worden zijn:

  • Digitale educatie
  • Microcertificaten
  • Volwasseneneducatie
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Primair en voortgezet onderwijs

Let op: de call staat niet beschreven in de Programmagids 2024. De aanvraagdeadline is 4 juni 2024.

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). De aanvraaginformatie voor 2024 is te vinden vanaf pagina 374 van de programmagids (Engelse versie).