Skip naar content

Innovatieve beleidsontwikkeling

Als vertegenwoordiger van een onderwijsinstelling kun je via het subsidieprogramma Erasmus+ ook gaan samenwerken met andere Europese instellingen en beleidsmedewerkers.

Projecten in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Draag bij aan de Europese beleidsagenda

Innovatieve beleidsontwikkeling vanuit Erasmus+ richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda, om slimme, duurzame en inclusieve groei van de Europese economie te stimuleren.

Het ontwikkelen van beleid in het onderwijs staat hoog op de Europese agenda. Met het subsidieprogramma Erasmus+ kun je bijdragen aan de innovatie van het onderwijsbeleid in Europa, evenals het bereiken van specifieke gezamenlijke doelen in Europa.

Effecten

Waar kan een project Erasmus+ in het kader van innovatieve beleidsontwikkeling toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • het concurrentievermogen van Europa vergroten
  • een duurzame, sociale markteconomie ondersteunen
  • inclusieve groei van de Europese economie

Duur

Een project op het gebied van beleidsontwikkeling heeft een looptijd van 3 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Dien je aanvraag in via het Europees Uitvoerend Agentschap 

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Lees meer over deze centrale actie in de Erasmus+ Programme Guide en op de website van de Europese Commissie.