Skip naar content

Publicaties

Een greep uit recente publicaties van de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd.

Publicaties

Statistieken, verslagen en studies over het programma Erasmus+ zijn tevens te vinden op de websites van de Europese Commissie en het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Erasmus+ Magazine 2024 cover

Erasmus+ Magazine 2024

Met het Erasmus+ Magazine 2024 willen we iedereen inspireren om het komende jaar aan de slag te gaan met projecten van Erasmus+! De eerdere edities van het Erasmus+ Magazine kunnen teruggevonden worden in het archief.

Erasmus+ | Wat betekent dit voor mij?

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie publiceerde een aantal handige informatiebrochures over het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027, speciaal voor (nieuwe) deelnemers uit het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneducatie. Download de brochures in het Nederlands.

Europese Fondsen 2022 

Ben jij werkzaam voor een onderwijsinstelling in het Caribisch deel van het Koninkrijk, en wil jij nieuwe kennis en inspiratie opdoen in Europa? Download dan onze brochure over de Europese fondsen Erasmus+, eTwinning, Creative Europe, European Solidarity Corps en Horizon Europe! De brochure is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Papiamento en Papiamentu.

E-zine Go Digital

Digitale technologie en innovatie spelen een steeds grotere rol in het Europese onderwijs. Digitalisering is dan ook een prioriteit binnen het programma Erasmus+. Lees onze 7 tips en tools voor projecten Erasmus+, en vergroot je digitale kennis en vaardigheden samen met je buitenlandervaring!  

Studenten in het hoger onderwijs

E-zine Go Inclusive

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Erasmus+ én in de maatschappij. We stimuleren dan ook inclusie en diversiteit in alle projecten van Erasmus+. Lees onze 7 tips voor inclusieve internationale uitwisseling en draag ook jouw steentje bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen!

Straat met mensen waar een billboard staat met "go green"

E-zine Go Green

Als deelnemer aan het programma Erasmus+ wil je een positieve impact en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk op de wereld nalaten. Gebruik onze 7 tips voor een duurzame buitenlandervaring, en draag zo ook jouw steentje bij aan een gezondere en duurzame wereld! 

E-zine Erasmus+ en Sub-Sahara Afrika

Voor mobiliteit van studenten en stafleden uit het hoger onderwijs met een land buiten Europa zal in het calljaar 2022 het grootste subsidiebudget beschikbaar zijn voor internationale samenwerkingsprojecten met de regio Sub-Sahara Afrika. Lees ons e-zine met tips voor je subsidieaanvraag!

Whitepaper Tips & Tricks voor HR-professionals 

Ben je HR-professional binnen een onderwijsinstelling? Dan kun jij een belangrijke rol vervullen in de internationalisering van het onderwijs. Onze whitepaper vol tips helpt jou op weg!

Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen

Wat is de impact van Erasmus+ en eTwinning op de organisatorische inbedding van internationalisering bij deelnemende scholen? Dat is de hoofdvraag in het onderzoek Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen dat is uitgevoerd door Ockham IPS. 

docente in klaslokaal basisschool

Onderzoeksrapport Lerarenopleidingen

Om meer kennis te krijgen over de beoogde impact van internationaliseringsactiviteiten op lerarenopleidingen is door het Kenniscentrum Kwaliteiten van Leren een onderzoek uitgevoerd onder alle bekostigde lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland.