Skip naar content

Publicaties

Een greep uit recente publicaties van de Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd.

Publicaties

E-zine Go Green

Als deelnemer aan het programma Erasmus+ wil je een positieve impact en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk op de wereld nalaten. Gebruik onze 7 tips voor een duurzame buitenlandervaring, en draag zo ook jouw steentje bij aan een gezondere en duurzame wereld! 

E-zine Erasmus+ en Sub-Sahara Afrika

Voor mobiliteit van studenten en stafleden uit het hoger onderwijs met een land buiten Europa zal in het calljaar 2022 het grootste subsidiebudget beschikbaar zijn voor internationale samenwerkingsprojecten met de regio Sub-Sahara Afrika. Lees ons e-zine met tips voor je subsidieaanvraag!

Voorbeeld van het E+ magazine

Erasmus+ Magazine 2021

Europese ervaringen zijn erg waardevol, zoals blijkt uit de verhalen in het Erasmus+ Magazine 2021.

Whitepaper Tips & Tricks voor HR-professionals 

Ben je HR-professional binnen een onderwijsinstelling? Dan kun jij een belangrijke rol vervullen in de internationalisering van het onderwijs. Onze whitepaper vol tips helpt jou op weg!

Reizende studente

Van inclusie naar impact

In hoeverre levert het programma Erasmus+ een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs? Dat is de hoofdvraag in de meerjarige studie Van inclusie naar impact die in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+ is uitgevoerd door ResearchNed.

docente in klaslokaal basisschool

Onderzoeksrapport Lerarenopleidingen

Om meer kennis te krijgen over de beoogde impact van internationaliseringsactiviteiten op lerarenopleidingen is door het Kenniscentrum Kwaliteiten van Leren een onderzoek uitgevoerd onder alle bekostigde lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. Lees het volledige onderzoeksrapport.

groep docenten op zwarte trap tijdens bijeenkomst erasmus+

Professionaliseren over de grens

Wat is de impact van projecten Erasmus+ met betrekking tot de professionalisering van onderwijsmedewerkers? Lees het onderzoeksrapport van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training!

studente vlogger

Impactonderzoek 'Erasmus+ gevolgd en gevlogd'

Om de impact van het subsidieprogramma Erasmus+ nog duidelijker in kaart te brengen, heeft onderzoeksbureau Oberon (in samenwerking met Qrius en Saus!) in opdracht van het Nationaal Agentschap Erasmus+ een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten en onderwijsmedewerkers in het buitenland.

Erasmus+ Magazine 2020

Erasmus+ Magazine 2020

De mooiste verhalen van deelnemers aan het programma Erasmus+ lees je in het Erasmus+ Magazine 2020.

lachende student met rode rui

Internationalisering in het mbo wordt volwassen

In deze publicatie van het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training uit 2019 wordt ingegaan op de leerervaringen en best practices van bestuurders en onderwijsmedewerkers van de acht mbo-instellingen die in 2016 een VET Mobility Charter behaalden. Lees de lessons learned voor internationalisering in het mbo!

groep studenten werken samen

Internationalisering gaat verder dan het buitenland

Duizenden mbo-studenten en docenten hebben inmiddels al een internationale ervaring gehad: sinds 2014 is het aantal deelnemers aan Erasmus+ per jaar met ruim 40% toegenomen. In deze eerste tussenevaluatie uit 2018 schetsten wij de stand van zaken bij 23 mbo-instellingen. 

Statistieken, verslagen en studies over het programma Erasmus+ zijn tevens te vinden op de websites van de Europese Commissie en het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.