Skip naar content

Erasmus+ Teacher Academies

De Erasmus+ Teacher Academies vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Erasmus+ Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Zij werken samen om de kwaliteit van de initiële lerarenopleiding en de ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan te verbeteren.

Zij zullen ook nadenken over maatregelen om leraren gedurende hun gehele loopbaan bij te scholen. Gedacht wordt onder meer aan mogelijkheden om deel te nemen aan professionele netwerken en gemeenschappen en te leren in het buitenland.

Ook openbare en particuliere instellingen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van leraren of verenigingen van leraren kunnen zich hierbij aansluiten. 

Als Erasmus+ Teacher Academies zullen zij meewerken aan driejarige projecten op het gebied van: 

 • de ontwikkeling van innovatieve praktijken rond gemeenschappelijke thema’s, zoals:
  • het doeltreffend gebruik van digitale instrumenten en online leren
  • onderwijs ter bevordering van een duurzame omgeving
  • gender-sensitief onderwijs
  • lesgeven in meertalige klassen
  • de ontwikkeling van inclusieve scholen
 • het creëren van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, zoals gezamenlijke cursussen of modules voor leraren in alle stadia van hun loopbaan.
 • het bevorderen van mobiliteit met het oog op duurzame grensoverschrijdende samenwerking tussen leraren en lerarenopleiders en de integratie van mobiliteit in de initiële en voortgezette lerarenopleiding.

Voor wie?

Instellingen die lerarenopleidingen aanbieden voor basis- en voortgezet onderwijs kunnen als coördinator of partner deelnemen aan deze actie. Ook openbare en particuliere instellingen die verantwoordelijk zijn voor het opleiden van leraren, kunnen aan deze actie deelnemen. Datzelfde geldt voor verenigingen van leraren. Deze laatste twee kunnen echter alleen als partner aanhaken bij een project.

De impact

Op termijn zullen de Erasmus+ Teacher Academies bijdragen aan het beleid voor de opleiding van leraren, op zowel Europees als nationaal niveau, en zullen ze leiden tot langdurige partnerschappen en samenwerking tussen Europese aanbieders van lerarenopleidingen. 

Via de Erasmus+ Teacher Academies kunnen onderwijsinstellingen (o.a. universiteiten, instellingen voor lerarenopleidingen, aanbieders van cursussen) hun Europese dimensie verder ontwikkelen, door het organiseren van en deelname aan grensoverschrijdende leermobiliteit en activiteiten (zoals gezamenlijke zomercursussen, bezoeken van studenten en leerkrachten en andere vormen van samenwerking tussen instellingen). 

Deelnemers aan cursussen (leraren in opleiding, leraren en schoolleiders) zullen kwalitatief hoogstaande, erkende en op hun behoeften afgestemde mogelijkheden krijgen om hun vakkennis aan te scherpen. Door hun deelname  zullen ze een Europees perspectief krijgen op het beroep van leraar. De deelnemers zullen zich kunnen aansluiten bij professionele netwerken en gemeenschappen om hun loopbaan te verrijken en hun vaardigheden te verbeteren. 

Laat je inspireren

Om je een idee te geven van de mogelijkheden binnen deze actie, interviewden we Eveliina Asikainen en Elles Kazemier over EduSTA, een lopend Teacher Academies-project. Eveliina is de Finse projectcoördinator en Elles is vanuit Hanzehogeschool Groningen aangehaakt als Nederlandse partner. Vind meer voorbeelden van afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Meer weten over deze actie?

 • Alle informatie over deelname, voorwaarden en eisen zijn te vinden in de officiële Erasmus+ Programmagids.
 • Bekijk de opname terug van een eerdere informatiesessie.

Dien je aanvraag in voor Call 2024

Onderwijsinstellingen kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). De deadline voor Call 2024 is 6 juni 2024, 17.00 CET. 

Het laatste nieuws

Wil je weten wat er gebeurt rond Erasmus+ Teacher Academies? Vind hier de laatste nieuwsberichten.