Skip naar content

Centrale acties

De subsidieaanvraag van centrale acties Erasmus+ loopt via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Overige subsidiemogelijkheden Erasmus+

Naast de internationale mobiliteitsprojecten en partnerschappen waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector.

Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ blijft graag op de hoogte van jouw belangstelling voor deze centrale acties, en denkt mee over aspecten als impact, duurzaamheid en disseminatie.

Neem contact met ons op en breng ons op de hoogte van je plannen!

Beleidsontwikkeling

Erasmus+ stimuleert activiteiten die bijdragen aan innovatieve beleidsontwikkeling (Key Action 3) op het gebied van onderwijs, training, jeugd en sport.

conferentie

Capacity building for Higher Education

In een capaciteitsopbouwproject werken hogeronderwijsinstellingen uit meerdere Programmalanden samen aan verbetering van het hoger onderwijs in één of meerdere  Partnerland(en). 

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Centres of Vocational Excellence

Een initiatief voor platforms die samen en geïntegreerd gaan werken aan de lokale en regionale strategieën voor groei, innovatie en concurrentievermogen.

studente met bril en laptop

Erasmus Mundus Joint Master Degree

Een prestigieus internationaal studieprogramma voor excellente studenten. Het programma wordt aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen.

Reizende studente

European Universities

Het unieke initiatief European Universities draagt bij aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte.

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Jean Monnet

Subsidies binnen het Jean Monnet-programma worden toegekend aan zes soorten activiteiten ter stimulering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies in de hele wereld.

Knowledge Alliances

Knowledge Alliances zijn projecten waarbij hogeronderwijsinstellingen en bedrijven uit verschillende landen samenwerken. 

Sector Skills Alliances

Sector Skills Alliances zijn partnerschappen tussen onderwijsorganisaties en ondernemingen. Samen willen zij het onderwijs beter laten aansluiten op de vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt. 

Sport

Het programma Erasmus+ biedt ook steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.

teamsport