Skip naar content

Subsidiemogelijkheden voor iedereen

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten.

Lees alles over de mogelijkheden binnen jouw sector!

Primair en voorgezet onderwijs

Voorbeeld

Middelbaar beroepsonderwijs

MBO studenten aan het werk

Hoger onderwijs

Volwasseneneducatie

Volwasseneducatie

Jeugd & jongerenwerk

Jeugd staan in groep

Sport