Skip naar content

Subsidiemogelijkheden voor iedereen

Erasmus+ biedt volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten.

Lees meer over de mogelijkheden binnen jouw sector!

Primair en voortgezet onderwijs

Er zijn subsidies voor het regulier onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, scholenstichtingen, IKC's, het praktijkonderwijs, sommige kinderopvangorganisaties en andere organisaties in het onderwijsveld. Bijvoorbeeld voor leerling-uitwisselingen, nascholing van personeel of internationale samenwerking. 

Docent leert een jonge leerling iets

Middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-studenten en personeel kunnen deelnemen aan internationale samenwerkingen en mobiliteitsprogramma’s. Zo kun je je taalvaardigheid verbeteren, vergroot je je kennis en carrièreperspectieven en sluit je internationale vriendschappen. Verleg je grenzen en doe een waardevolle internationale ervaring op.

Middelbaarberoeps onderwijs zitten buiten op een trap

Hoger onderwijs

Met Erasmus+ kunnen studenten en staf in het hoger onderwijs internationale ervaring opdoen binnen óf buiten Europa. Als student kun je kiezen voor een uitwisseling of stage. Stafleden kunnen lesgeven of een training volgen. Ook kunnen instellingen en organisaties uit Nederland samenwerken met andere organisaties in Europa.

Groep studenten luistert naar de docent

Volwasseneneducatie

Erasmus+ biedt verschillende subsidiemogelijkheden voor organisaties die actief zijn in de volwasseneneducatie. Dit zijn organisaties die activiteiten aanbieden aan volwassenen in een kwetsbare positie. Je kunt uitwisselingen organiseren voor zowel de cliënten als voor het personeel. Ook is het mogelijk om samen te werken met organisaties in het buitenland.

Twee volwassenen die vrolijk zijn

Jeugd & jongerenwerk

Erasmus+ Jeugd geeft jongeren en jongerenwerkers de kans hun horizon te verbreden met internationale mobiliteit, samenwerking en uitwisseling, via niet-formele leermethoden. Met twee subsidielijnen (Mobiliteit en Partnerschappen) worden o.a. uitwisselingen en Europese samenwerkingen ten behoeve van de kwaliteit van het jongerenwerk ondersteunt.

Groep jongeren die elkaar een high five geeft

Sport

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport huisvest in Nederland één subsidielijn: Mobiliteitsprojecten voor breedtesport. Coaches, vrijwilligers of bestuurders kunnen subsidie aanvragen voor job shadowing of het geven van coaching- of trainingsactiviteiten in Europa, om zo kennis en vaardigheden uit te wisselen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de breedtesport. 

Elftal die rond de coach staat en luistert