Skip naar content

Call 2023 statistieken van ingediende aanvragen European Universities

European Universities is een centrale actie binnen het programma Erasmus+. Het is een initiatief dat bijdraagt aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte, wat ook de Europese waarden en identiteit bevordert.

Hoger onderwijs

Afgelopen januari verliep de call for proposals. Organisaties konden een voorstel indienen onder één van de volgende twee onderwerpen:

  • Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (onderwerp 1)
  • Development of new deep institutional transnational cooperation (onderwerp 2)

Rond de zomer worden de resultaten verwacht, maar hier alvast wat statistische gegevens.

In totaal zijn 65 voorstellen binnen gekomen voor de European Universities, met zo’n 500 deelnemende hoger onderwijs instellingen. 26 aanvragen betreffen onderwerp 1, met 224 partners. 39 aanvragen betreffen onderwerp 2, met 278 partners. In de zomer volgen we dit bericht op met de resultaten.