Skip naar content

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

E-book Kenniscentrum Sport&Bewegen

Bekijk het e-book van Kenniscentrum Sport&Bewegen en vergroot je kans voor een succesvolle subsidieaanvraag voor jouw Europese sportproject.

Sport

Erasmus+ biedt ook subsidiemogelijkheden om samenwerking met organisaties in de sportsector te bevorderen. Dat kan tijdens kleine of grote sportactiviteiten die je samen organiseert, op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Er is één subsidielijn die wordt beheerd door het Nationaal Agenschap Erasmus+ Sport in Nederland, namelijk: Mobiliteitsprojecten voor breedtesport. Binnen deze subsidielijn is het mogelijk om kennis en vaardigheden van sportaanbieders te versterken door middel van het opzetten van een project in het buitenland. 

Alle andere projecten in het kader van sport vallen onder de centrale acties van Erasmus+. Dit betekent dat deze acties niet worden beheerd door het Nationaal Agentschap in Nederland, maar door de Europese Commissie via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Sport als instrument voor inclusie

Sporten heeft een positief effect op de volksgezondheid en is een belangrijke manier om mensen en culturen samen te brengen. Toch heeft ook de Europese sportsector te kampen met intolerantie, discriminatie en matchfixing. Bij Erasmus+ kun je subsidie aanvragen voor een sportactiviteit die de integriteit van sport versterkt.

Effecten

Waar kan een project Erasmus+ in het kader van sport toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • de samenwerking tussen Europese sportorganisaties versterken
  • de integriteit in de sport waarborgen en fair play promoten
  • gelijke mogelijkheden voor iedereen om te gaan sporten

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Duur

Een project op het gebied van sport heeft een looptijd van drie jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Wie kan deelnemen?

Wil je een subsidie aanvragen voor sportactiviteiten, dan moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • Je vertegenwoordigt een lokaal, regionaal of nationaal publiek orgaan dat bevoegd is om sportactiviteiten uit te voeren.
  • Je vertegenwoordigt een onderwijsinstelling.
  • Je vertegenwoordigt een nationaal olympisch comité of een nationale sportfederatie.
  • Je vertegenwoordigt een sportorganisatie op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau.

Dien je aanvraag in via het Europees Uitvoerend Agentschap

Onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties, die op enige wijze actief zijn op het gebied van sport, kunnen voor deze centrale actie een aanvraag indienen bij het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Lees meer over deze centrale actie in de Programmagids van Erasmus+.

Voor vragen over deze centrale actie kun je contact opnemen met de Europese Commissie via dit formulier of op het e-mailadres eacea-sport@ec.europa.eu.