Skip naar content

Bekijk de analyse van de Call 2022 van Erasmus Mundus acties

De Europese Commissie heeft een analyse gemaakt van de tweede Erasmus Mundus call for proposals van programma Erasmus+ 2021-2027.

Hoger onderwijs

In het rapport wordt Call 2022 geanalyseerd en vergeleken met de analyse van Call 2021 en de analyse van de vorige programmaperiode (2014-2020). Een paar interessante statistieken uit het rapport:

Erasmus Mundus Joint Masters
Voor Erasmus Mundus Joint Masters zijn 30 van de 58 aanvragen goedgekeurd. De projectcoördinatoren komen uit 16 verschillende EU-lidstaten of partnerlanden en twee landen niet geassocieerd met het programma Erasmus+. Vijf coördinatoren (een zesde van het totaal) komen uit landen die in de programmaperiode 2014-2020 nog zeer gelimiteerd deelnamen aan het programma Erasmus+, te weten Tsjechië, Letland, Malta, Servië en Turkije.

Erasmus Mundus Design Measures
Voor Erasmus Mundus Design Measures zijn 62 van de 122 aanvragen goedgekeurd. Projectcoördinatoren zijn bij deze actie verspreid over 20 EU-lidstaten of partnerlanden en vijf landen die niet geassocieerd zijn met het programma Erasmus+. Een derde van de deelnemende organisaties hierbinnen is nieuw binnen het programma. Daarnaast komen er coördinatoren uit acht landen die in de vorige programmaperiode nog maar minimaal betrokken waren. Dit zijn Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Letland, Malta, Roemenië, Slovenië en Turkije.

Wil je het volledige rapport lezen? Dat vind je hier:

Over Erasmus Mundus
Binnen de centrale actie Erasmus Mundus zijn twee soorten projecten mogelijk:

  • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM): Een prestigieus transnationaal studieprogramma voor alle vakgebieden, dat wereldwijd beurzen aanbiedt voor excellente studenten. Het gaat om een gezamenlijk ontwikkeld masterprogramma van uitstekende kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie hoger onderwijsinstellingen.
  • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM): Bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe, geïntegreerde transnationale masterprogramma’s op hoog niveau (EMJM’s) aan te moedigen.

Op deze pagina vind je meer over de centrale actie.