Skip naar content

Resultaten Jean Monnet Call 2023 voor hoger onderwijs bekend

In totaal zijn dit jaar 1020 projectvoorstellen ingestuurd door hoger onderwijsinstellingen, waarvan 1003 voorstellen voldeden aan alle richtlijnen en in aanmerking kwamen voor subsidie. Hiervan hebben 345 voorstellen subsidie toegewezen gekregen. Een totaalbedrag van € 23,4 miljoen wordt over deze projecten verdeeld.

Hoger onderwijs

Vanuit Nederland zijn zestien projectvoorstellen ingediend, waarvan er uiteindelijk negen subsidie toegewezen hebben gekregen. Zeven keer heeft een Nederlandse instelling hierbij de rol van coördinator. Deze projecten herken je in het onderstaande overzicht aan het sterretje. De projecten betreffen drie acties binnen Jean Monnet: Chairs, Modules en Thematic Networks in Higher Education.

Chair

  • EU-ACT DIGITAL36 | Jean Monnet Chair European Digital Policy in Action | Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden*
  • JUDILL | Judges vs Illiberalism: Legal Mobilization for the Rule of Law | Stichting VU*
  • MIND-EU | Migration, Integration, Non-Discrimination and the Law in the EU | Universiteit Leiden*
  • MILE | Jean Monnet Chair in EU Migration Law and Governance | Universiteit Maastricht*

Module

  • EUDemocracy | EUDemocracy: Engaging Young Citizens | Universiteit Maastricht*
  • RECREU | Regulation of Crisis and Risk Governance in the EU | Universiteit Maastricht*
  • EURCLIMAGES | European Climate Imaginaries | Universiteit van Amsterdam*

Network

  • AfriquEurope | The European Union and Africa in a Multi Crises World | Universiteit Maastricht
  • ValEUs | Research & Education Network on Contestations to EU Foreign Policy | Universiteit van Amsterdam

 

Over Jean Monnet voor hoger onderwijs
Jean Monnet-acties in het hoger onderwijs ondersteunen wereldwijd onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies. EU-studies gaan over Europa als geheel, met nadruk op de verschillende dimensies van de Europese Unie. Daarnaast moedigen Jean Monnet-acties het gesprek over EU-beleid aan tussen academici en beleidsmakers. Er zijn verschillende acties binnen Jean Monnet beschikbaar voor hoger onderwijsinstellingen: Chair, Module, Centre of Excellence en Network on external policy. Lees meer over alle mogelijkheden op onze website.

Ook voor 2024 wordt een call voor Jean Monnet verwacht voor hoger onderwijsinstellingen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.