Skip naar content
EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Resultaten Call 2023 bekend voor de Virtual Exchanges in Higher Education & Youth

16 projectvoorstellen zijn geselecteerd, waarbij drie Nederlandse instellingen betrokken zijn.

Hoger onderwijs Jeugd & jongerenwerk

In totaal zijn er 92 voorstellen ingediend, waarvan 82 voldeden aan de eisen. De Europese Commissie heeft uiteindelijk 16 projectvoorstellen geselecteerd voor subsidie. Over deze 16 projecten wordt een bedrag van € 5.603.141 verdeeld.

Nederlandse participatie

Vanuit Nederland zijn 8 voorstellen ingediend. Uiteindelijk spelen drie Nederlandse instellingen een rol bij drie verschillende projecten.

  • ArtNoConflict – The Art of Negotiation and Conflict Resolution (Mediation) | Netherlands Business Academy BV is coordinator van dit project
  • SWITCH – Switchin Virtual | Stichting Yeuth is partner bij dit project
  • UnaVEx – Una Europa – Virtual Exchanges for Sustainability | Universiteit Leiden is associated partner van dit project

Centrale acties Erasmus+

Virtual Exchanges in Higher Education & Youth is één van de centrale acties binnen programma Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Bij de Virtual Exchanges ligt de focus op online uitwisseling. Om studenten en jongeren zonder fysieke mobiliteit, toch een internationale leerervaring te kunnen bieden. Virtual Exchanges bieden een mooie uitkomst als fysieke mobiliteit wat moeilijker is. Ook kan het als voorbereiding op een fysieke mobiliteit dienen.