Skip naar content
Subnavigatie

Mobiliteitsprojecten voor breedtesport

Wil je bijdragen aan het vergroten van kennis binnen jouw sportorganisatie? Binnen deze subsidielijn is het mogelijk om kennis en vaardigheden van sportaanbieders te versterken door middel van het opzetten van een project in het buitenland. Zo is er de mogelijkheid om een periode elders in Europa mee te lopen, of training of coaching te geven. Bij Erasmus+ Sport kun je hiervoor subsidie aanvragen.

Voor wie is het bedoeld?

Breedtesportverenigingen en -organisaties kunnen een aanvraag doen, maar ook andere organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld coaches, vrijwilligers of bestuurders zijn van sportverenigingen. Activiteiten mogen geen commercieel doeleinde hebben.

Onder breedtesport verstaan we: fysieke vrijetijdsbesteding die regelmatig op niet-professioneel niveau wordt beoefend door mensen van alle leeftijden voor gezondheids-, educatieve of sociale doeleinden.

Wat is een Mobiliteitsproject voor breedtesport?

Het Nationaal Agentschap vindt het belangrijk dat de breedtesport zich blijft ontwikkelen, gezien waarde die het heeft in het promoten van fysieke activiteit, een gezonde leefstijl, het opbouwen van relaties, sociale inclusie en gelijkheid. Er kan dan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten die hieraan bijdragen, maar ook voor projecten die bijdragen aan het verhogen van kennis en capaciteiten op de volgende thema’s: de ontwikkeling van een toegankelijk sportaanbod, duurzaamheid en een veilige en integere sport.

Een Mobiliteitsproject voor breedtesport wordt opgezet in samenwerking met een partnerorganisatie in het buitenland. Als Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport in Nederland accepteren wij alleen aanvragen van Nederlandse organisaties, wat betekent dat het dus altijd een aanvraag als “zendende organisatie” naar het buitenland betreft.

De totale duur van een project is drie tot achttien maanden, waarvan een gedeelte een fysieke activiteit betreft. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • Job shadowing (2-14 dagen)
  De deelnemers zijn voor een korte periode te gast bij een ontvangende organisatie in een ander land. Het doel is nieuwe kennis, ideeën en vaardigheden opdoen door mee te kijken in de dagelijkse werkzaamheden van een medewerker in de ontvangende organisatie.
   
 • Coaching- of trainingsactiviteiten (15-60 dagen)
  De deelnemers spenderen een periode bij een ontvangende organisatie in een ander land, met als doel het coachen of training geven. Zowel het geven van de training of coaching als onderlinge kennisuitwisseling draagt bij aan de capaciteitsopbouw van breedtesportorganisaties.

Het gaat in beide mogelijkheden om een aaneengesloten periode in het buitenland. De opgedane kennis dient overdraagbaar te zijn binnen de deelnemende organisatie, en binnen een project kunnen de fysieke activiteiten worden gecombineerd met virtuele activiteiten.

Wat is het doel?
Het doel van Mobiliteitsprojecten voor breedtesport is: 

 • Capaciteitsopbouw binnen breedtesportsportverenigingen en -organisaties;
 • Het vergroten van kennis bij coaches, vrijwilligers en bestuurders;
 • Het promoten van Europese waarden, een toegankelijk/passend sportaanbod, goed sportbestuur, integriteit in sport, duurzame ontwikkeling, maar ook onderwijs en training in en door sport;
 • Het promoten van een actieve, gezonde en duurzame leefstijl en actief burgerschap;
 • Het opzetten van een Europees netwerk voor coaches, vrijwilligers en bestuurders in de breedtesport.

Praktische informatie

Deadlines en startdatum project 
Klik hier om te zien wanneer de eerstvolgende deadline is om jouw projectaanvraag in te dienen en wanneer jouw project kan starten.

Projectduur
3-18 maanden

Duur fysieke mobiliteit

 • Job shadowing: 2-14 dagen
 • Coaching- of trainingsactiviteiten: 15-60 dagen

Deelnemers
Maximaal 10 deelnemers van eenzelfde organisatie per project.

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de breedtesportorganisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.

Afbeelding van Programma-adviseur Jurgen Aarden

Meer weten?

Jurgen Aarden kan je er alles over vertellen