Skip naar content

"Het is een geweldige kans om je aan te sluiten bij de Teacher Academies"

Wereldkaart met rij getekende poppetjes ervoor_internationale samenwerking

Erasmus+ Teacher Academies

De Teacher Academies is een centrale actie, in beheer van het EACEA in Brussel. Het doel is om instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen bij elkaar te brengen om de kwaliteit van de opleiding en de ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan te verbeteren.

8 tips voor het indienen van een aanvraag voor een centrale actie

Een goede voorbereiding is het halve werk. Overweeg je een aanvraag in te dienen voor één van de centrale acties van Erasmus+? Leuk! We geven je alvast de volgende tips.

Teacher Academies: een bijzonder initiatief voor lerarenopleidingen in het programma Erasmus+

"Tot nu toe bood Erasmus+ namelijk nog geen programma's die alléén voor lerarenopleiders zijn bedoeld. Dit sluit perfect aan op de naam van ons project 'EduSTA', Fins voor ‘in de frontlinie staan’." Eveliina Asikainen, coördinator van het EduSTA-project vanuit de Tampere University of Applied Sciences in Finland, vertelt samen met Elles Kazemier van de Hanzehogeschool Groningen, de Nederlandse partner, over één van de kerninitiatieven van het programma Erasmus+.

Hoger onderwijs
Eveliina en Elles van Project EduSTA

EduSTA staat voor Academy for Sustainable Future Educators. Het project richt zich op het versterken van docentcompetenties voor duurzaamheidsonderwijs binnen Europese lerarenopleidingen. Dat gebeurt met Digital Open Badges, een instrument voor het uitvoeren, erkennen, documenteren en overdragen van de competenties als microcertificaten. Elles: "Elke badge kan gezien worden als een competentie van een docent. Negen competenties geven samen vorm aan de opleider voor een duurzame toekomst." De negen badges zijn onderverdeeld in vier competentiegebieden: duurzaamheidgeletterdheid, ontwerpen van ecosystemen voor leren, actie mogelijk maken en de reflexieve praktijk.

Voor zowel beginnende als ervaren docenten

Eveliina: "We willen dat meer docenten vertrouwen hebben in de competenties om les te geven in  duurzaamheid. Op inhoud, maar ook zeker op manieren om leerlingen te begeleiden in duurzaamheidscompetenties zoals toekomstdenken en systeemdenken." Het programma richt zich op training voor docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Eveliina: "Dit is al een breed pallet van toekomstige leraren, maar we richten ons daarnaast ook op ervaren docenten." Elles: "Een reden voor de Hanzehogeschool om aan te sluiten bij het project was dat we vinden dat niet alleen aanstaande docenten kennis moeten nemen van deze vaardigheden die recht doen aan de complexiteit van duurzame transitie. Door deze doelgroep erbij te betrekken, biedt EduSTA iets voor iedere docent en voor elke loopbaanfase."

Een perfecte match met huidige trends en transities

In het huidige onderwijsklimaat is toenemende aandacht voor flexibel leren en de groene transitie. Elles: "Het project sluit perfect aan bij deze onderwerpen. En tijdens dit project ontdekten we dat de badges ook kunnen dienen als bewijs van expertise. Dus waar wij als Nederlandse partner aanvankelijk wat sceptisch waren over de badges, verandert onze visie op de waarde ervan langzaam maar zeker tijdens het project." Eveliina: "Na afloop van het project zullen we alle informatie openbaar delen, zodat andere instellingen ook kunnen profiteren van onze kennis en alles wat we voor dit project hebben ontwikkeld."

Partner of coördinator?

Je kunt aan een Erasmus+ project deelnemen als partner of als coördinator. Maar wat is het verschil en hoe kies je welke rol het beste past? Elles: "Bij dit project dragen Eveliina en haar collega’s meer last op de schouders dan wij. Zij heeft de leiding over het project en het overkoepelende overzicht. Als partners zijn wij verantwoordelijk voor één of twee werkpakketten, terwijl Eveliina verantwoordelijk is voor het hele project. Mijn tip voor elk consortium: kies de meest ervaren instelling als coördinator, en geef deze ook de lead in het schrijven van de aanvraag. En zoek interessante en aanvullende partners om het consortium compleet te maken."

Meer tips voor toekomstige aanvragers

Eveliina en Elles hebben nog meer wijsheden om te delen. Volgens hen moet je:

  • de oproep heel zorgvuldig doorlezen en proberen elementen te vinden die interessant kunnen zijn voor jouw instelling.
  • op tijd beginnen. Het duurt namelijk maanden om het idee uit te werken en daarna heb je voldoende tijd nodig om het voorstel daadwerkelijk te schrijven.
  • de procedures binnen je eigen instelling goed volgen. Informeer je Erasmuscoördinator vanaf de eerste dag.
  • je bewust zijn van reizen. Als je ervoor kiest om hier bewust mee om te gaan, maak het dan zichtbaar in je aanvraag. Het kan je helpen om financiering te krijgen. Het kan ook helpen bij het opbouwen van je consortium, omdat je partners iets verder weg kunnen zitten dan wanneer reizen inbegrepen is.

Over de Erasmus+ Teacher Academies

Erasmus+ Teacher Academies brengen initiële en voortgezette lerarenopleidingen bijeen. Ze werken samen om de kwaliteit van de initiële lerarenopleiding en de ondersteuning van leerkrachten tijdens de eerste jaren van hun loopbaan te verbeteren. Ze zullen ook maatregelen overwegen om leraren tijdens hun hele loopbaan bij te scholen. Wil je meer weten over de actie en de nieuwe Call 2024?