Skip naar content

Twee nieuwe Alliances for Innovation met Nederlandse coördinatoren

Bij de Call Alliances for Innovation 2022 is voor 32 projecten subsidie toegekend. Twee van deze projecten hebben een Nederlandse coördinator.

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

25 projecten vallen onder Lot 1 (Alliances for Education and Enterprises) en zeven projecten vallen onder ‘Lot 2’ (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’)). In totaal zijn er 406 aanmeldingen binnengekomen; in 2021 waren dit er nog 317. Dat maakt de centrale actie een zeer populaire.

Nederlandse resultaten
Nederlandse organisaties zijn betrokken geweest bij 154 beoordeelde aanmeldingen onder Lot 1. Bij de 25 gesubsidieerde projecten sluiten 18 Nederlandse partners aan, twee keer in de rol van coördinator. Gezamenlijk ontvangen zij een subsidie van € 3.213.342,80. De projecten met een Nederlandse coördinator zijn:

  • NEST | Co-Creating a New Form of Governance in Societal Transition for Healthy Living
    • Stichting Hanzehogeschool Groningen
  • DiversiF-AI-R | Diversify with Intersectionally FAIRer Artificial Intelligence
    • Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Voor Lot 2 waren Nederlandse organisaties betrokken bij 20 beoordeelde aanmeldingen. Bij de zeven gesubsidieerde projecten zijn zeven Nederlandse partners aangesloten, die samen een subsidie van € 1.250.444 delen. Bij Lot 2 zijn geen Nederlandse coördinatoren.

Over Alliances for Innovation
De centrale actie ‘Alliances for Innovation’ is erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door het bevorderen van samenwerking en kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaal-economische context, evenals onderzoek. Daarnaast zijn Alliances for Innovation ook bedoeld om het leren van nieuwe vaardigheden te stimuleren en ongelijkheden tussen vraag en aanbod van vaardigheden (skills mismatches) aan te pakken door nieuwe curricula te ontwerpen en op te zetten.