Skip naar content

Handig overzicht

Vanuit Onderwijs & Training hebben we een handig overzicht gemaakt met de centrale acties binnen Call 2024 voor onderwijsinstellingen.

Subnavigatie

Centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+, genaamd centrale acties. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Voor het hoger onderwijs, zijn er de volgende centrale acties:

Beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling (Key Action 3) richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda om de groei van de Europese economie te bevorderen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Capacity building in Higher Education

In een capaciteitsopbouwproject werken hogeronderwijsinstellingen uit meerdere EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma samen aan een verbetering van het hoger onderwijs in één of meerdere landen die niet aangesloten zijn bij Erasmus+.  

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus bestaat uit twee onderdelen: Erasmus Mundus Joint Masters is een transnationaal studieprogramma dat studiebeurzen aanbiedt voor excellente studenten. Erasmus Mundus Design Measures is bedoeld voor het ontwikkelen van deze transnationale masterprogramma's op hoog niveau. 

wereldkaart

Erasmus+ Teacher Academies

De Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Zij werken gezamenlijk aan verbetering van de kwaliteit van de opleiding en de ondersteuning van docenten tijdens de beginjaren van hun loopbaan. 

European Universities

Internationale netwerken van Europese hogeronderwijsinstellingen die bijdragen aan een gezamenlijke Europese onderwijsruimte. De instellingen delen een langetermijnstrategie om de Europese waarden en identiteit te bevorderen. 

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Jean Monnet

Jean Monnet-acties ondersteunen wereldwijd onderwijs en onderzoek op het gebied van Europa, met nadruk op de verschillende dimensies van de Europese Unie. 

Studenten in het hoger onderwijs

Partnerschappen voor innovatie 

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking, kennisoverdracht en het bevorderen van onderzoek. 

Afbeelding Partnerschappen

Sport

Het programma Erasmus+ biedt ook steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.

teamsport

Virtuele uitwisselingen

Bij virtuele uitwisselingsprojecten vinden de activiteiten online plaats en hoeven de deelnemers niet fysiek naar het buitenland, maar hebben zij wel de kans om zich internationaal en intercultureel verder te ontwikkelen. 

Vrouw met virtual reality bril op