Skip naar content

Mobiliteit

hoger onderwijs

Mogelijkheden binnen én buiten Europa

Wist je dat Erasmus+ voor het hoger onderwijs mogelijkheden biedt voor mobiliteit binnen en buiten Europa?

De PThU in Amsterdam werkt bijvoorbeeld al jaren samen met de Ukrainian Catholic University (UCU). De foto-expositie en korte film 'Theology Without Borders' brengt de internationale samenwerking kleurrijk in beeld.

Subnavigatie

Internationale ervaring brengt je verder

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en studenten in het hoger onderwijs de kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, zowel binnen Europa als in landen buiten de Europese Unie.

Mobiliteit van onderwijsprofessionals

Het is belangrijk om je als professional in het onderwijs te blijven ontwikkelen. Professionalisering van stafmedewerkers brengt een onderwijsinstelling verder. Daarom kun je als onderwijsprofessional met Erasmus+ in het buitenland nieuws skills opdoen:

  • Geef les in het buitenland 
  • Volg een training 
  • Loop met een collega mee (job shadowing)
  • Maak kennis met nieuwe leermethoden

Mobiliteit van studenten

Erasmus+ maakt het ook voor studenten mogelijk om een tijdje te studeren of stage te lopen binnen of buiten Europa. Met Erasmus+ zullen jouw studenten:

  • Een nieuwe taal leren
  • Kennismaken met een andere cultuur
  • Meer zelfvertrouwen krijgen

Erasmus+ biedt voor deelnemers in het hoger onderwijs mogelijkheden voor zowel mobiliteit binnen de Europese Unie (met Programmalanden) als daarbuiten (met Partnerlanden). 

Binnen de actielijn KA131 is het mogelijk subsidie aan te vragen voor uitgaande mobiliteit van studenten en stafleden naar Programmalanden, en in beperkte mate naar landen buiten Europa.

Binnen de actielijn KA171 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de mobiliteit van studenten en stafleden met een land buiten Europa (“derde landen”). 

Overweeg je een eerste project Erasmus+?

Stafleden en studenten kunnen niet als individu een aanvraag indienen, maar maken via de aan het programma deelnemende hogeronderwijsinstelling gebruik van de door Erasmus+ gefinancierde mogelijkheden.

Alle aanvragende hogeronderwijsinstellingen dienen in het bezit te zijn van een Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) voordat zij een aanvraag voor een mobiliteitsproject indienen.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen als individuele instelling voor hoger onderwijs een aanvraag indienen, of als onderdeel van een ‘nationaal mobiliteitsconsortium’: een groep organisaties die door één overkoepelende organisatie wordt beheerd.

Erasmus+ vergroot je wereld

Voor alle deelnemers biedt Erasmus+ kansen om een ander land te leren kennen en in contact te komen met onderwijsinstellingen, organisaties en beleidsmakers in het buitenland. 

Wil je je jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een project Erasmus+!