Skip naar content

Europese bijeenkomsten Erasmus+

Bekijk de TCA-agenda voor onderwijs & training

En meld je aan voor TCA's in Nederland of over de grens.

TCA-agenda voor jeugd

Meld je aan voor trainingen in Nederland of over de grens!

Wat is een TCA?

TCA staat voor Training and Cooperation Activities. Dit zijn Europese bijeenkomsten georganiseerd door de Nationale Agentschappen Erasmus+ in de 33 aan het programma Erasmus+ deelnemende landen. Er zijn specifieke Europese websites met overzichten van en informatie over de TCA’s voor po/vo, mbo, ho en ve en de TCA’s voor jeugd & jongerenwerk. Er worden ook veel sectoroverstijgende internationale bijeenkomsten georganiseerd.

Wat is het doel van een TCA?

De Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd organiseren internationale activiteiten voor (potentiële) deelnemers en stakeholders van het programma Erasmus+. Het doel is om de samenwerking tussen verschillende organisaties actief te stimuleren en de ontwikkeling van de doelstellingen van het programma in het veld te ondersteunen. Deze activiteiten dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit en impact van Erasmus+.

Een TCA kan een thematische insteek hebben, maar bijvoorbeeld ook het vinden van samenwerkingspartners tot doel hebben (in de vorm van een contactseminar).

Voor deze internationale bijeenkomsten Erasmus+ zijn twee Europese websites ontwikkeld, waar je niet alleen een overzicht vindt van alle evenementen die er zijn geweest en nog gaan komen, maar waar je bijvoorbeeld ook resultaten en uitkomsten van seminars kunt inzien. Voor primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en volwasseneneducatie kun je terecht op het SALTO Platform Education & Training; en heel specifiek voor jeugd- en jongerenwerk is er het SALTO Platform Youth.

Voor wie is een TCA bedoeld?

Een TCA is bedoeld voor zowel potentiële aanvragers, als projectcoördinatoren van projecten gericht op mobiliteit (Key Action 1), internationale partnerschappen (Key Action 2) en beleidsvorming (Key Action 3). Ook stakeholders of experts kunnen deelnemen wanneer zij actief betrokken zijn bij het thema dat tijdens een TCA centraal staat.

Per bijeenkomst kunnen meestal twee à drie deelnemers uit Nederland afgevaardigd worden. Het aantal beschikbare plaatsen staat bij de informatie over het seminar aangegeven. Van de deelnemers verwachten wij een proactieve instelling tijdens het seminar, de verplichte verslaglegging en de bereidheid ervaringen breed te delen, bijvoorbeeld op een van de bijeenkomsten die de Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren.

Wat is een thematisch seminar?

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan thematische seminars. Het organiserend Nationaal Agentschap bepaalt het thema dat centraal staat gedurende dit seminar en geeft aan voor welke doelgroepen dit seminar interessant is. De thema’s die centraal staan zijn gelinkt aan de doelstellingen, thema’s en doelgroepen van het programma Erasmus+. Doel van het seminar is het bij elkaar brengen van experts en projectpartners uit het veld, het stimuleren van kennisuitwisseling en thematische verdieping.  Daarnaast wordt algemene informatie gegeven over het programma Erasmus+, advies gegeven over het opstellen van een projectaanvraag en kunnen deelnemers in contact komen met potentiële projectpartners.

Wat is een contactseminar?

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan contactseminars. Deze specifieke TCA’s worden door Nationale Agentschappen in heel Europa georganiseerd, met als doel om bijvoorbeeld schoolleiders, leerkrachten en vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen voor kennisuitwisseling, kennisverdieping en het bouwen aan strategische samenwerkingsverbanden. 

DSC_6281_LR_0.jpg

Hoe lang duurt een TCA?

Een TCA duurt meestal drie tot vijf dagen, inclusief de reis.

Welke kosten worden vergoed?

De Nationale Agentschappen Erasmus+ vergoeden (nagenoeg) alle reis-en verblijfkosten voor de deelnemers. Op de detailpagina van de bijeenkomst vind je hier meer informatie over, net als in het contract en op het declaratieformulier. Voor specifieke vragen hierover kun je terecht bij de TCA Officers van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Hoe meld ik mij aan?

De procedure voor aanmelden kan per seminar verschillen. Op de detailpagina van het evenement vind je alle informatie hierover terug. Na de sluiting van de inschrijving vindt nog een nationale selectie plaats. Daarna ontvang je bericht of je aanmelding wel of niet gehonoreerd is.

Bekijk het actuele overzicht met activiteiten in de online agenda en meld je aan!

Aanvullende vragen?

Heb je aanvullende vragen over de deelname aan een TCA? Neem dan contact met ons op!