Skip naar content

Training and Cooperation Activities

Bekijk de voorwaarden voor deelname aan een Europese Training and Cooperation Activity (TCA)

Agenda

Meld je aan voor (online) events over het programma Erasmus+ en internationalisering!

Wat is het doel van een TCA?

De Nationale Agentschappen Erasmus+ Onderwijs & Training en Jeugd organiseren internationale activiteiten voor (potentiële) deelnemers en stakeholders van het programma. Het doel is om de samenwerking tussen verschillende organisaties actief te stimuleren en de ontwikkeling van de doelstellingen van het programma in het veld te ondersteunen. Deze activiteiten dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit en impact van het programma Erasmus+.

Een TCA kan een thematische insteek hebben, maar bijvoorbeeld ook het vinden van samenwerkingspartners tot doel hebben (in de vorm van een contactseminar).

Voor wie is een TCA bedoeld?

Een TCA is bedoeld voor zowel potentiële aanvragers, als projectcoördinatoren van projecten gericht op mobiliteit (Key Action 1), internationale partnerschappen (Key Action 2) en beleidsvorming (Key Action 3). Ook stakeholders of experts kunnen deelnemen wanneer zij actief betrokken zijn bij het thema dat tijdens een TCA centraal staat.

Per seminar kunnen meestal maximaal twee tot drie deelnemers uit Nederland deelnemen. Het aantal beschikbare plaatsen staat bij de informatie over het seminar aangegeven. Van de deelnemers verwachten wij een proactieve instelling tijdens het seminar, de verplichte verslaglegging en de bereidheid ervaringen breed te delen, bijvoorbeeld op een van de bijeenkomsten die de Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren.

Wat is een thematisch seminar?

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan thematische seminars. Het organiserend Nationaal Agentschap bepaalt het thema dat centraal staat gedurende dit seminar en geeft aan voor welke doelgroepen dit seminar interessant is. De thema’s die centraal staan zijn gelinkt aan de doelstellingen, thema’s en doelgroepen van het programma Erasmus+. Doel van het seminar is het bij elkaar brengen van experts en projectpartners uit het veld, het stimuleren van kennisuitwisseling en thematische verdieping.  Daarnaast wordt algemene informatie gegeven over het programma Erasmus+, advies gegeven over het opstellen van een projectaanvraag en kunnen deelnemers in contact komen met potentiële projectpartners.

Deelnemers evenement Erasmus+ in Jaarbeurs Utrecht

Wat is een contactseminar?

Het programma Erasmus+ biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan contactseminars. Deze Training and Cooperation Activities worden door Nationaal Agentschappen in heel Europa georganiseerd, met als doel om docenten en vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen voor kennisuitwisseling, kennisverdieping en het bouwen aan strategische samenwerkingsverbanden. 

Wat is de duur van een TCA?

Een TCA duurt meestal drie tot vijf dagen.

Welke kosten worden vergoed?

De Nationale Agentschappen Erasmus+ bieden de mogelijkheid om de reis-en verblijfkosten voor deelname aan een (contact)seminar te vergoeden. Verdere details over declarabele kosten vind je terug in het contract en op het declaratieformulier. Voor specifieke vragen kun je terecht bij de TCA Officers van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Hoe meld ik mij aan?

De procedure voor aanmelden kan per seminar verschillen. Op de detailpagina van het evenement vind je alle informatie hierover terug. Vaak vindt nog een nationale selectie plaats. Je ontvangt dan van het Nationaal Agentschap naast een ontvangstbevestiging later ook bericht of je aanmelding gehonoreerd wordt.

Bekijk het actuele overzicht met activiteiten in de online agenda en meld je aan!

Aanvullende vragen?

Heb je aanvullende vragen over de deelname aan een TCA? Neem dan contact met ons op!