Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Subnavigatie

Mobiliteit buiten Europa (KA171)

Binnen de actielijn KA171 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de mobiliteit van studenten en stafleden met een land buiten Europa (“derde landen”). Binnen deze actie zijn er zowel mogelijkheden voor inkomende als voor uitgaande mobiliteit. De mogelijkheden en het beschikbare budget kunnen per regio verschillen.

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Wil jouw instelling de komende twee of drie jaar studenten en/of stafleden uitwisselen met universiteiten in één of meerdere specifieke landen? Dan moet je hiervoor een inhoudelijke aanvraag schrijven, waarin je onder andere in gaat op de relevantie van het project, de kwaliteit van de samenwerking en het projectplan, en welke impact het project zal hebben.

Top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag

De instellingen bieden op inclusieve wijze een buitenlandervaring aan deelnemers van alle achtergronden. De instelling kan in specifieke gevallen uit de toegekende subsidie een aanvullend bedrag ter beschikking stellen aan deelnemers die iets extra’s nodig hebben. Daarnaast kunnen hogeronderwijsinstellingen een extra toelage aanbieden aan studenten van ondervertegenwoordigde groepen.

In de Erasmus+ Programmagids vind je alle details over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Jasper Hondelink kan je er alles over vertellen

Portret foto van Lennaert van Heumen

Meer weten?

Lennaert van Heumen kan je er alles over vertellen