Skip naar content
Subnavigatie

Top-up voor deelnemers met een extra ondersteuningsvraag

Een van de prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 is dat hogeronderwijsinstellingen een jaarlijkse groei laten zien van het aantal deelnemers met ‘fewer opportunities’ in de mobiliteiten. Het inzetten van de ‘top-up’ is één van de instrumenten om dit te bereiken.

Bij de toekenning van de top-up wordt gestreefd naar een vorm van bewijslast die zowel laagdrempelig als uitvoerbaar is voor het individu én voor de onderwijsorganisatie.

De volgende bewijsstukken zijn vereist bij een toekenning van de top-up:

Call 2021

Bij deelnemers (studenten/staf) met een handicap of gezondheidsproblemen:

 • Een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring.

Bij deelnemers (studenten) met economische belemmeringen:

 • Een verklaring/bewijs van toekenning aanvullende beurs van DUO.

Call 2022

 • Een self declaration wordt geaccepteerd als geldig bewijsstuk.

In Annex III van de Grant Agreement Call 2022 staat vermeld dat een self declaration is toegestaan als bewijs voor de rechtmatige toekenning van een top-up. Dit geldt zowel voor uitgaande mobiliteit (KA131), als voor inkomende mobiliteit (KA171).

De self declaration kan worden aangevuld met onderstaande documenten. Dit is echter niet verplicht. Een hogeronderwijsinstelling kan hier zelf geen uitzondering op maken.

 • Bij deelnemers (studenten) met een handicap of gezondheidsproblemen: 
  • Een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring.
 • Bij deelnemers (studenten) met economische belemmeringen:
  • Een bewijs van een toegekende aanvullende beurs van DUO, zijnde niet 0,= (nul) euro. Dit bewijs is voor de toekenning van de inclusie top-up nog geldig tot en met twee jaar nadat de aanvullende DUO beurs is geëindigd. Hierbij is het niet van belang in welk jaar van de studie dit bewijs is afgegeven. Deelnemers kunnen met behulp van de DUO calculation Tool Student Finance controleren of zij vallen onder de groep ‘deelnemers met economische belemmeringen’.
 • Voor KA171 inkomende deelnemers zijn alle acht categorieën belemmeringen van toepassing.

Voor alle acht de categorieën is een self declaration een geldig bewijs.

Let op: voor KA131 blijft dit ongewijzigd en komen alleen deelnemers met barrières 1, 2 en 6 in aanmerking voor een top-up.

Call 2023

De volgende bewijsstukken zijn vereist bij een toekenning van de top-up. Deze zijn in de meeste gevallen al aanwezig bij de onderwijsinstelling of bij de deelnemer: 

 • Bij deelnemers (studenten) met een handicap of gezondheidsproblemen: 
  • Een doktersverklaring of andere geldige gezondheidsverklaring.
 • Bij deelnemers (studenten) met economische belemmeringen:
  • Een bewijs van een toegekende aanvullende beurs van DUO, zijnde niet 0,= (nul) euro. Dit bewijs is voor de toekenning van de inclusie top-up nog geldig tot en met twee jaar nadat de aanvullende DUO beurs is geëindigd. Hierbij is het niet van belang in welk jaar van de studie dit bewijs is afgegeven.

Indien niet voldaan kan worden aan de gestelde inhoudelijke bewijseisen, kan een self declaration volstaan. In dat geval dient (1) verklaard te worden waarom niet aan de inhoudelijke bewijseisen kan worden voldaan en (2) dient een decaan/studieadviseur of een andere medewerker binnen de instelling die hiertoe bevoegd is, de verklaring mede te ondertekenen.

Voor de exacte bedragen van de top-up, zie de Erasmus+ Programmagids Call 2023, p. 69-73.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Erick Davelaar kan je er alles over vertellen