Skip naar content

Handig overzicht

Vanuit Onderwijs & Training hebben we een handig overzicht gemaakt met de centrale acties binnen Call 2024 voor onderwijsinstellingen.

Subnavigatie

Centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+, genaamd centrale acties. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Voor het middelbaar beroepsonderwijs, zijn er de volgende centrale acties:

Beleidsontwikkeling 

Beleidsontwikkeling (Key Action 3) richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda om de groei van de Europese economie te bevorderen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Capacity building in Vocational Education & Training 

Capaciteitsopbouwprojecten zijn internationale samenwerkingsprojecten tussen organisaties in programmalanden en niet-programmalanden met als doel het ondersteunen en verbeteren van instellingen en systemen in de niet-programmalanden. 

Centres of Vocational Excellence 

Partners uit verschillende landen worden bij elkaar gebracht om samen lokale en regionale strategieën te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling en innovatie voor een specifieke sector of een maatschappelijke uitdaging. 

studente met bril en laptop

Erasmus+ Teacher Academies 

De Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Zij werken gezamenlijk aan verbetering van de kwaliteit van de opleiding en de ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan. 

Jean Monnet

De Jean Monnet-subsidie voorziet docenten en trainers van professionele kennis op het gebied van de Europese Unie. Daarnaast kunnen zij vaardigheden ontwikkelen om deze kennis over te brengen aan hun klas. 

Studenten en docenten ECIU werken internationaal samen

Partnerschappen voor innovatie 

Partnerschappen voor innovatie zijn erop gericht het innovatievermogen van Europa te vergroten door middel van samenwerking, kennisoverdracht en het bevorderen van onderzoek. 

Samenwerking voor innovatie

Sport

Het programma Erasmus+ biedt ook steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.

Elftal die rond de coach staat en luistert