Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Subnavigatie

Erasmus+ VET Mobility Charter

De Erasmus+ VET Mobility Charter is het kwaliteitskeurmerk dat mbo-instellingen gedurende het programma Erasmus+ 2014-2020 kregen toegekend wanneer zij over een bewezen kwaliteit beschikten en wanneer zij internationalisering in de brede zin hadden ingebed in hun onderwijsbeleid.

Nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027

De Erasmus Accreditatie kan deels gezien worden als de opvolger van de Erasmus+ VET Mobility Charter in het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027. 

Publicaties VET Mobility Charter

In de publicaties Internationalisering gaat verder dan het buitenland (2018) en Internationalisering in het mbo wordt volwassen (2019) wordt dieper ingegaan op hoe mbo-instellingen de afgelopen jaren de transitie hebben gemaakt van incidentele naar structurele aandacht voor internationalisering.

Overzicht toekenningen Erasmus+ VET Mobility Charter

Ben je benieuwd welke mbo-instellingen over een Erasmus+ VET Mobility Charter beschikken? Bekijk het overzicht!