Skip naar content

Partnerschappen 

middelbaar beroepsonderwijs

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Subnavigatie

Groeien door internationale samenwerking

Om het middelbare beroepsonderwijs te versterken, kunnen instellingen en organisaties in Nederland op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. 

Wil jij met Europese organisaties werken aan innovatieve oplossingen of goede voorbeelden uitwisselen? Dan zijn er twee vormen van internationale partnerschappen mogelijk:

Cooperation Partnerships

Deze samenwerkingsprojecten zijn gericht op het versterken van de activiteiten van deelnemende organisaties, door de uitwisseling en ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en methoden met beoogde impact op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau. Organisaties binnen het middelbaar beroepsonderwijs werken hierbij langdurig samen met Europese organisaties.

Small-scale Partnerships

Door middel van Small-scale Partnerships kunnen Nederlandse instellingen en organisaties 'op kleine schaal' samenwerken met instellingen en organisaties in Europa. Dit zijn laagdrempelige projecten met een grotere flexibiliteit, voor kleinschalige organisaties en/of organisaties die voor het eerst deelnemen aan het programma Erasmus+.

Erasmus+ vergroot je wereld

Voor alle deelnemers biedt Erasmus+ kansen om een ander Europees land te leren kennen en in contact te komen met andere Europese onderwijsinstellingen, organisaties en beleidsmakers. 

Wil je je jouw organisatie een Europese impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!