Skip naar content
Subnavigatie

Wat zijn Erasmus+ Small-scale Partnerships?

Deze kleinschalige partnerschappen zijn speciaal bedoeld om de deelname aan het programma Erasmus+ flexibeler te maken voor nieuwe deelnemers aan het programma en organisaties met een kleinere organisatiecapaciteit.

Door middel van Small-scale Partnerships kunnen Nederlandse organisaties 'op kleine schaal' samenwerken met instellingen en organisaties in Europa. In zo’n samenwerking kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of goede voorbeelden uitwisselen.

Effecten 

Waar kan een Erasmus+ Small-scale Partnership toe leiden? Denk bijvoorbeeld aan:

  • Onderwijsinnovatie en -verbetering
  • Meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven
  • Meer interactie tussen praktijk, onderzoek en beleid
  • Impact op persoonlijk, maatschappelijk en organisatieniveau
  • Een betere synergie tussen verschillende onderwijssectoren

Vind voorbeelden van alle afgeronde en lopende projecten op het Project Results Platform van de Europese Commissie. 

Wie kan deelnemen?

Elke organisatie actief op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs kan deelnemen aan Small-scale Partnerships. Er moeten minimaal twee organisaties uit twee verschillende Programmalanden bij het partnerschap betrokken zijn. De partnerschappen duren zes maanden tot twee jaar.