Skip naar content

Handig overzicht

Vanuit Onderwijs & Training hebben we een handig overzicht gemaakt met de centrale acties binnen Call 2024 voor onderwijsinstellingen.

Subnavigatie

Centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+, genaamd centrale acties. Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. Voor het primair- en voortgezet onderwijs, zijn er de volgende centrale acties:

Beleidsontwikkeling 

Beleidsontwikkeling (Key Action 3) richt zich op het realiseren van de doelstellingen van de Europese beleidsagenda om de groei van de Europese economie te bevorderen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Erasmus+ Teacher Academies 

De Teacher Academies brengen instellingen voor initiële en voortgezette lerarenopleidingen samen. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de opleiding en ondersteuning van leraren tijdens de beginjaren van hun loopbaan. 

docent wereldkaart

Jean Monnet

Jean Monnet-acties voorzien leraren in het ontwikkelen van hun professionele kennis op het gebied van de Europese Unie. Daarnaast geven ze de mogelijkheid om lesvaardigheden te ontwikkelen om de kennis over te brengen aan hun klas. 

docente in klaslokaal basisschool

Sport

Het programma Erasmus+ biedt steun voor samenwerkingsprojecten op het gebied van sport.