Skip naar content
Subnavigatie

Centrale acties

Naast de mobiliteits- en samenwerkingsprojecten waarvoor je bij de Nationale Agentschappen Erasmus+ subsidie kunt aanvragen, zijn er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het primair en voortgezet onderwijs:

Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’