Skip naar content
Subnavigatie

Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers

Wil je bijdragen aan de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers? Organiseer dan internationale trainingen of netwerkactiviteiten met professionals van je eigen organisatie én uit andere landen. Zo bied je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen, competenties te ontwikkelen en mogelijk een basis te leggen voor toekomstige samenwerking. Bij Erasmus+ Jeugd kan je hier als organisatie subsidie voor aanvragen. Lees hier meer over op deze pagina.

Wat is een jongerenwerker?
Een jongerenwerker is een beroepsmatige of vrijwillige kracht die op structurele basis (groepen) jongeren begeleidt en ondersteunt in hun ontwikkeling. Werkt jouw organisatie niet met jongeren? Dan is deze subsidiemogelijkheid niet voor jou bedoeld.

Wat is het trainen en ontwikkelen van jongerenwerkers?
Het Nationaal Agentschap vindt het belangrijk dat jongerenwerkers zich blijven ontwikkelen. Projecten die daaraan bijdragen kunnen daarom subsidie aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan internationale seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken.

Door jongerenwerkers de kans te geven mee te doen aan deze activiteiten, draag je bij aan de eigen professionele ontwikkeling en die van jouw organisatie. Voor de deelnemers moet deelname aan het project een duidelijke impact hebben op het dagelijks werk en om dat te vergroten, is het de bedoeling dat de leerresultaten gedeeld zullen worden binnen het jongerenwerk.

Wat is het doel?
Het doel van het organiseren van trainingen en ontwikkelactiviteiten voor jongerenwerkers is:

  • het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers en organisaties;
  • het bieden van kansen aan jongerenwerkers om nieuwe competenties te ontwikkelen en te leren van praktijkvoorbeelden uit andere landen;
  • het stimuleren van het leerproces van jongerenwerkers;
  • het bijdragen aan de kwaliteit van internationaal en lokaal jongerenwerk;
  • het bijdragen aan de opbouw van internationale en lokale partnerschappen en de ontwikkeling van nieuwe jongerenprojecten.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 2 dagen en maximaal 2 maanden.

Deelnemers
Maximaal 50 jongerenwerkers per activiteit (inclusief trainers en ondersteuning).

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de jongerenwerkorganisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.

Ben je benieuwd naar wat Erasmus+ kan betekenen voor de training & ontwikkeling van jongerenwerkers?