Skip naar content
Subnavigatie

Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers

Wil je bijdragen aan de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers en je organisatie? Organiseer dan internationale trainingen of netwerkactiviteiten met professionals van je eigen organisatie én uit andere landen. Zo bied je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen, competenties te ontwikkelen en mogelijk een basis te leggen voor toekomstige samenwerking. Bij Erasmus+ Jeugd kan je hier als organisatie subsidie voor aanvragen. 

Wat is een jongerenwerker?
Een jongerenwerker is een beroeps- of vrijwillige kracht die op structurele basis (groepen) jongeren in hun vrijetijd begeleidt en ondersteunt in hun ontwikkeling. Werkt jouw organisatie niet met jongeren? Dan is deze subsidiemogelijkheid niet voor jou bedoeld.

Wat is een Mobiliteitsproject voor jongerenwerkers?
Het Nationaal Agentschap vindt het belangrijk dat jongerenwerkers zich blijven ontwikkelen. Voor projecten die daaraan bijdragen kan daarom subsidie aangevraagd worden. Denk bijvoorbeeld aan internationale seminars, trainingen, netwerkbijeenkomsten en studiebezoeken. Binnen Erasmus+ noemen we dit soort activiteiten ‘Professional Development Activities’. Om deze activiteiten goed voor te bereiden kun je in de subsidieaanvraag ook een voorbereidend bezoek opnemen. 

Door jongerenwerkers de kans te geven mee te doen aan deze activiteiten, draag je bij aan de professionele ontwikkeling van de jongerenwerker en die van jouw organisatie. Deelname aan het project moet een duidelijke impact hebben op het dagelijks werk van de jongerenwerkers en organisaties. Om die impact te vergroten, is het de bedoeling dat de leerresultaten gedeeld worden binnen het jongerenwerk. Organiseer je als organisatie extra activiteiten om de impact te vergroten, dan kun je hiervoor extra subsidie aanvragen. Onder deze zogenaamde ‘System development and outreach activities’ verstaan we bijvoorbeeld het ontwikkelen van instrumenten en het delen van goede praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de ontwikkeling van jongerenwerkorganisaties en –systemen.

Een Mobiliteitsproject voor Jongerenwerkers wordt opgezet en uitgevoerd samen met alle betrokken partnerorganisaties en jongerenwerkers en is gebaseerd op behoeften van de deelnemende organisaties en jongerenwerkers.  

Wat is het doel?
Het doel van het organiseren van Mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers is: 

  • het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers en organisaties;
  • het bieden van kansen aan jongerenwerkers om nieuwe competenties te ontwikkelen en te leren van praktijkvoorbeelden uit andere landen;
  • het stimuleren van het leerproces van jongerenwerkers;
  • het bijdragen aan de kwaliteit van internationaal en lokaal jongerenwerk;
  • het bijdragen aan de capaciteitsopbouw van kwalitatief jongerenwerk van de deelnemers en hun organisaties
  • het bijdragen aan de opbouw van internationale en lokale partnerschappen en de ontwikkeling van nieuwe jongerenprojecten.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 2 tot maximaal 60 dagen.

Deelnemers
Maximaal 50 jongerenwerkers per activiteit (exclusief trainers en facilitators).

Om kwalitatief goede projecten te organiseren moeten deze voldoen aan de Erasmus+ Youth Quality Standards.

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de jongerenwerkorganisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.

Ben je benieuwd naar wat Erasmus+ kan betekenen voor de training & ontwikkeling van jongerenwerkers? Bekijk de video!

Meer weten?

Mireille Unger kan je er alles over vertellen