Skip naar content

Mogelijkheden

jeugd & jongerenwerk

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Europese Jongerenstrategie

In de Europese Jongerenstrategie worden jongeren aangemoedigd om deel te nemen aan de democratie en wordt sociale en maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd.

Subnavigatie

Erasmus+ Jeugd vergroot je wereld

Met subsidie van Erasmus+ Jeugd kunnen projecten voor en door jongeren worden opgezet, waardoor jongeren de kans krijgen om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. De mogelijkheden van het programma zijn verdeeld over twee subsidielijnen (Key Actions).

Bij Erasmus+ Jeugd ondersteunen wij projecten die werken met methoden die uitgaan van 'niet-formeel leren' en die bijdragen aan onze prioriteiten en doelstellingen.

Ontdek hier wat er allemaal mogelijk is!

Mobiliteit (Key Action 1)

Deze subsidielijn biedt jongeren de mogelijkheid hun wereld te verbreden, kennis te maken met andere landen en culturen en zo hun kansen te vergroten. Daarnaast verstrekt deze subsidielijn ook subsidie voor de professionele ontwikkeling van jongerenwerkers.

Groep jongeren die elkaar een high five geeft

Partnerschappen (Key Action 2)

Europese samenwerkingsprojecten kunnen subsidie aanvragen binnen de subsidielijn Partnerschappen. Deze projecten dragen bij aan de kwaliteitsverbetering en innovatie van het jongerenwerk.

Doe mee aan een (inter)nationale trainingen of seminar!

Naast het verstrekken van subsidie organiseert Erasmus+ Jeugd (inter)nationale trainingen, seminars en studiebezoeken. Hiermee brengen we jongerenwerkers met elkaar in contact en worden ze getraind om hun vaardigheden en competenties te versterken op de belangrijke thema’s van het subsidieprogramma, waardoor de kwaliteit van (internationale) jongerenwerk toeneemt.