Skip naar content
Subnavigatie

Erasmus Accreditatie

Voor organisaties die al ervaring hebben met Erasmus+ Jeugd bestaat de mogelijkheid om een Erasmus Accreditatie aan te vragen. Dit maakt het veel eenvoudiger om mobiliteitsprojecten binnen Key Action 1 aan te vragen, wat ruimte oplevert om te focussen op de ontwikkeling van de internationale activiteiten.

Wat is een Erasmus Accreditatie?

Een Erasmus Accreditatie toont aan dat je als organisatie beschikt over de kennis en kunde om hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten uit te voeren en deze in te zetten ten behoeve van de jongeren. In de aanvraag van de accreditatie wordt een meerjarenstrategie (van minstens drie jaar) gevraagd, waardoor de organisatie niet langer ieder project individueel hoeft aan te vragen en af te ronden.

Na het ontvangen van een Erasmus Accreditatie dien je jaarlijks een annual (vereenvoudigde subsidieaanvraag) in. Hierin vraag je budget aan voor activiteiten binnen een periode van 12 tot 18 maanden. Deze activiteiten volgen de meerjarenstrategie en zijn per aanvraag gebonden aan een minimumbudget van € 25.000 en maximumbudget van € 200.000. De deadline voor een annual valt samen met de eerste reguliere deadline van Erasmus+ Jeugd in dat kalenderjaar.

Let op: voorlopig is de accreditatie enkel aan te vragen voor jongerenuitwisselingen en mobiliteitsprojecten voor jongerenwerkers.

Wie kan een Erasmus Accreditatie aanvragen?

Deze accreditatie is geschikt voor organisaties die:

  • minimaal twee jaar ervaring hebben met Key Action 1-projecten binnen Erasmus+ Jeugd;
  • doorgaans kwalitatief goede subsidieaanvragen indienen;
  • internationaal werken als onderdeel van hun beleid hebben gemaakt om strategische doelen te bereiken met hun jongerenwerk (naast hun activiteiten met jongeren op lokaal en/of nationaal niveau);
  • voldoende professionele en operationele capaciteit hebben om het voorgestelde activiteitenplan uit te voeren.

Een aanvraag wordt mogelijk goedgekeurd wanneer er minimaal 70 van de 100 punten worden toegekend. De precieze criteria voor het aanvragen van een Erasmus Accreditatie vind je op de website van de Europese Commissie:

Wanneer is de deadline voor het aanvragen van een accreditatie?

In 2024 is de deadline voor het aanvragen van een Erasmus Accreditatie op 1 oktober 12:00u CETTussen het indienen van de aanvraag en de uitslag van de beoordeling zit ongeveer acht weken.

Hoelang is de Erasmus Accreditatie geldig?

Een accreditatie is geldig gedurende de huidige programmaperiode van Erasmus+ Jeugd, dus tot en met 2027. De accreditatie wordt gemonitord door het Nationaal Agentschap; mocht de kwaliteit in uitvoering achterblijven, dan kan de accreditatie (tijdelijk) worden opgeschort of ingetrokken.

Belangrijke aandachtspunten

  • Voor organisaties die net starten met internationale projecten of organisaties die maar één of twee keer per jaar projecten binnen Erasmus+ Jeugd uitvoeren, blijft de mogelijkheid bestaan om een reguliere aanvraag in te dienen;
  • Organisaties die geaccrediteerd zijn kunnen geen reguliere aanvragen meer indienen. Wel kan de organisatie als partner deelnemen aan een project dat op de reguliere manier wordt ingediend door een partner in een ander land.

Daarnaast is het goed om te weten dat wij vanaf 2021 per subsidieronde maximaal één project van een organisatie per Key Action toekennen. Dit betekent dus dat er maximaal één jongerenuitwisseling en één mobiliteitsproject voor jongerenwerkers subsidie zou kunnen ontvangen. Hiermee willen we de diversiteit stimuleren van projecten binnen Erasmus+ Jeugd. 

Meer informatie

Overweeg je een Erasmus+ accreditatieaanvraag te doen binnen Erasmus+ Jeugd? Neem dan contact op met Mireille (m.unger@nji.nl).

Meer weten?

Mireille Unger kan je er alles over vertellen