Skip naar content
Subnavigatie

Samenwerkingspartnerschappen

Wil je bijdragen aan het versterken van het jongerenwerk in Europa en heb je ervaring met internationale samenwerking? Ga dan, samen met andere organisaties, aan de slag met het ontwikkelen van concrete producten die ook door anderen in het jongerenwerk gebruikt kunnen worden en start een Samenwerkingspartnerschap.

Wat is een Partnerschap?
Door middel van een Partnerschap kan jouw organisatie langdurig samenwerken met andere organisaties. Het doel van een dergelijke samenwerking is het delen en samen ontwikkelen van innovatieve praktijken. Het is dus belangrijk dat een Partnerschap aansluit bij een vraag die binnen het jongerenwerk leeft, waardoor het project bijdraagt aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa.

Het wordt sterk aangeraden om, wanneer je plannen hebt voor een Partnerschap, contact op te nemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd via erasmusplus@nji.nl, om samen te kijken of het idee past binnen deze subsidielijn.

Al een concreet plan voor een project? Stuur het feedback-formulier onderaan deze pagina op naar erasmusplus@nji.nl en wij nemen contact met je op om de feedback te bespreken.

Wat is het doel?
Het doel van een Samenwerkingspartnerschap is:

  • kwaliteitsverbetering van de werkpraktijk van de betrokken organisaties;
  • capaciteitsopbouw van de organisaties, om transnationaal en cross-sectoraal te werken;
  • voorzien in de gesignaleerde behoeften vanuit het jongerenwerk;
  • het mogelijk maken van transformatie en verandering op het niveau van het individu, de organisatie en de jongerenwerksector. Projectresultaten zijn bruikbaar (en vrij te gebruiken) voor andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 12 en maximaal 36 maanden.

Deelnemers
(Jongerenwerk)organisaties uit minimaal drie 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' Organisaties uit 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' kunnen meedoen wanneer zij een essentiële meerwaarde bieden.

Budget
Lumpsum van 120.000, 250.000 of 400.000

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de (jongerenwerk)organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.

Meer weten?

Willemijn van Ingen kan je er alles over vertellen