Skip naar content
Subnavigatie

Samenwerkingspartnerschappen

Wil je bijdragen aan het versterken van het jongerenwerk in Europa en heb je ervaring met internationale samenwerking? Ga dan, samen met andere organisaties, aan de slag met het ontwikkelen van concrete producten die ook door anderen in het jongerenwerk gebruikt kunnen worden en start een Samenwerkingspartnerschap.

Wat is een Partnerschap?
Door middel van een Partnerschap kan jouw organisatie langdurig samenwerken met andere organisaties. Het doel van een dergelijke samenwerking is het delen en samen ontwikkelen van innovatieve praktijken. Het is dus belangrijk dat een Partnerschap aansluit bij een vraag die binnen het jongerenwerk leeft, waardoor het project bijdraagt aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa.

Het wordt sterk aangeraden om, wanneer je plannen hebt voor een Partnerschap, contact op te nemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd via erasmusplus@nji.nl, om samen te kijken of het idee past binnen deze subsidielijn.

Wat is het doel?
Het doel van een Samenwerkingspartnerschap is:

  • kwaliteitsverbetering van de werkpraktijk van de betrokken organisaties;
  • capaciteitsopbouw van de organisaties, om transnationaal en cross-sectoraal te werken;
  • voorzien in de gesignaleerde behoeften vanuit het jongerenwerk;
  • het mogelijk maken van transformatie en verandering op het niveau van het individu, de organisatie en de jongerenwerksector. Projectresultaten zijn bruikbaar (en vrij te gebruiken) voor andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 12 en maximaal 36 maanden.

Deelnemers
(Jongerenwerk)organisaties uit minimaal drie Programmalanden binnen Erasmus+. Organisaties uit Partnerlanden kunnen meedoen wanneer zij een essentiële meerwaarde bieden.

Budget
Tussen de € 100.000 en € 400.000.

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de (jongerenwerk)organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.