Skip naar content
Subnavigatie

Deelname aan trainingen

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk en de kennis en vaardigheden van aanvragers en jongerenwerkers te laten ontwikkelen, ondersteunt Erasmus+ Jeugd zowel op nationaal als internationaal niveau met o.a. trainingen, conferenties, seminars, studiebezoeken en partnership building activities

In heel Europa worden verschillende activiteiten voor jongerenwerkers, jongeren en beleidsmakers georganiseerd, die vaak een thematische insteek hebben en zijn gelinkt aan doelstellingen en doelgroepen. Ook speelt kennisuitwisseling en netwerken een grote rol.

Met deze activiteiten stimuleren we internationale samenwerking. Daarnaast dragen ze bij aan de impact en kwaliteit van projecten binnen Erasmus+.

Wat is het doel?

De doelen zijn per activiteit verschillend, maar bevatten altijd de volgende elementen:

 • kwaliteit en impact van Erasmus+ en het jongerenwerk verhogen;
 • kennis uitwisselen en van elkaar leren;
 • in contact komen met andere jongerenwerkers en je netwerk vergroten;
 • competenties ontwikkelen;
 • (inter)nationale en strategische samenwerking stimuleren;
 • programmadoelstellingen ondersteunen.

Praktische informatie

Je vindt een overzicht van de aankomende trainingen, seminars, studiebezoeken en andere activiteiten in onze agenda en in de trainingskalender van SALTO-YOUTH.

Goed om te weten
 

 • Alleen activiteiten die worden georganiseerd door SALTO en/of een Nationaal Agentschap worden ondersteund.
 • Voor de meeste activiteiten geldt een eigen bijdrage van € 75.
 • Reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij het Nationaal Agentschap; verblijfskosten worden gedekt door de organisatie van de activiteit.
 • Neem, als je geselecteerd bent voor een activiteit, contact op met het Nationaal Agentschap voor informatie over reizen en het declareren van reiskosten. Dit kan per mail naar erasmusplus@nji.nl.
 • Per kalenderjaar kun je één keer deelnemen aan een activiteit die door het Nationaal Agentschap vergoed wordt.