Skip naar content
Subnavigatie

Kleinschalige Partnerschappen

Wil je bijdragen aan het versterken van het jongerenwerk in Europa en is dit iets wat je niet eerder op zo’n niveau hebt gedaan? Maak dan kennis met de mogelijkheden tot internationale samenwerking in een Kleinschalig Partnerschap.

Wat is een Partnerschap?
Door middel van een Partnerschap kan jouw organisatie langdurig samenwerken met andere organisaties. Het doel van een dergelijke samenwerking is het delen en samen ontwikkelen van innovatieve praktijken. Het is dus belangrijk dat een Partnerschap aansluit bij een vraag die binnen het jongerenwerk leeft, waardoor het project bijdraagt aan de kwaliteit van het jongerenwerk in Europa.

Het wordt sterk aangeraden om, wanneer je plannen hebt voor een Partnerschap, contact op te nemen met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd via erasmusplus@nji.nl, om samen te kijken of het idee past binnen deze subsidielijn.

Al een concreet plan voor een project? Stuur het feedback-formulier onderaan deze pagina op naar erasmusplus@nji.nl en wij nemen contact met je op om de feedback te bespreken.

Wat is het doel?
Het doel van een Kleinschalig Partnerschap is:

  • het zetten van een eerste stap in Europese samenwerking;
  • inclusie van doelgroepen in een achterstandssituatie;
  • stimulering van Europees burgerschap en het brengen van een Europese dimensie op lokaal niveau.

Proportioneel gelden ook de doelstellingen van de meer uitgebreide Samenwerkingspartnerschappen:

  • kwaliteitsverbetering van de werkpraktijk van de betrokken organisaties;
  • capaciteitsopbouw van de organisaties, om transnationaal en cross-sectoraal te werken;
  • voorzien in de gesignaleerde behoeften vanuit het jongerenwerk;
  • het mogelijk maken van transformatie en verandering op het niveau van het individu, de organisatie en de jongerenwerksector. Projectresultaten zijn bruikbaar (en vrij te gebruiken) voor andere organisaties op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Praktische informatie
Duur
Minimaal 6 en maximaal 24 maanden.

Deelnemers
(Jongerenwerk)organisaties die nog geen ervaring hebben met internationale samenwerking, uit minimaal twee 'EU-lidstaten en andere landen die aangesloten zijn bij het programma' binnen Erasmus+. Organisaties uit 'Andere landen die niet aangesloten zijn bij het programma' kunnen niet meedoen.

Budget
Er wordt gewerkt met een lump sum: € 30.000 of € 60.000.

Let op: het organiseren van de projecten is de taak van de (jongerenwerk)organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd zorgt enkel voor de subsidie van de projecten.

Meer weten?

Sophie Logothetis kan je er alles over vertellen