Skip naar content

Kwaliteit van jeugd- en jongerenwerk verbeteren

Eén van de doelstellingen van Erasmus+ Jeugd is het verbeteren van de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk. 

Wat houdt het in?

Door deelname aan internationale projecten vergroten jongerenwerkers, zowel beroepskrachten als vrijwilligers, de impact van hun activiteiten en ontwikkelen zij zich op professioneel vlak. Zij leren van Europese collega-jongerenwerkers, waardoor ze met een andere bril naar de eigen werksituatie kijken en nieuwe inzichten opdoen. Doordat jongerenwerkers zich ontwikkelen, kunnen zij jongeren beter ondersteunen in hún ontwikkeling. Projecten van Erasmus+ Jeugd dragen daarmee bij aan de kwaliteit van lokaal en internationaal jongerenwerk. 

Waarom deze doelstelling?

Jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Ze begeleiden hen naar volwassenheid en actief burgerschap, waardoor het jeugd- en jongerenwerk van waarde is voor jongeren en voor de samenleving. Erasmus+ Jeugd ondersteunt dit en draagt daarom zowel bij aan het verbeteren van de kwaliteit en het versterken van de positie van het jongerenwerk als aan meer erkenning voor niet-formeel leren.