Skip naar content
Subnavigatie

DiscoverEU Inclusie

DiscoverEU Inclusie zorgt ervoor dat jongeren (18-20 jaar) voor wie het niet vanzelfsprekend is om (zelfstandig) op reis te gaan, toch de kans krijgen per trein Europa te ontdekken. Organisaties en informele groepen jongeren kunnen via deze actielijn support aanvragen om een DiscoverEU-reis voor álle jongeren mogelijk te maken.

Wat is DiscoverEU Inclusie?

Voor DisoverEU Inclusie vormen 1 tot 5 jongeren voor wie het minder vanzelfsprekend is om (alleen) te reizen, uit hetzelfde land, een groep om samen voor een korte periode door Europa te reizen. Op deze manier kunnen zij ervaren hoe het is om in je eentje of met een kleine groep, indien nodig met begeleiding, door Europa te reizen. Het project wordt uitgevoerd door een organisatie of informele groep jongeren die één of meer (groepen) deelnemers op DiscoverEU stuurt. De planning, voorbereiding, uitvoering voor en tijdens de reis, plus de follow-up na de reis zijn onderdeel van de actie en worden door de aanvrager samen met de deelnemers opgezet en uitgevoerd.

Wat is het doel?

 • Het betrekken van jongeren uit een achterstandssituatie, die zich niet uit zichzelf zouden opgeven voor de reguliere DiscoverEU;
 • De obstakels voor deze jongeren om deel te nemen aan DiscoverEU wegnemen en hen voldoende begeleiding bieden om een dergelijke reis te maken;
 • De ontwikkeling van competenties en vaardigheden van de deelnemers prikkelen en bevorderen.

Praktische informatie

Duur van het project

Minimaal drie en maximaal 24 maanden. De DiscoverEU-reis zelf duurt (per groep) minimaal één dag en maximaal 30 dagen.

Activiteiten

De DiscoverEU-reis moet plaatsvinden in het land van vertrek en minstens één ander land.

De voorbereiding en uitvoering moet vrijwillig zijn en buiten schooltijd. De deelnemers worden actief betrokken bij de planning, voorbereiding en uitvoering voor en tijdens de reis en de follow-up na afloop. Deze activiteiten zijn onderdeel van de subsidielijn. Het in kaart brengen van en reflectie op het eigen leerproces van de jongeren is hierbij een belangrijk onderdeel.

Deelnemers

Deelnemers aan DiscoverEU Inclusie:

 • Zijn 18 jaar op de startdatum van het project (bekijk hier de leeftijdschecker);
  • Zijn hooguit 20 jaar op het moment van de DiscoverEU-reis, aangezien een project maximaal 24 maanden duurt;
 • Zijn jongeren uit een achterstandssituatie;
 • Reizen alleen of met maximaal vijf deelnemers per reisgroep (eventuele begeleiders niet meegeteld);
 • Zijn allen afkomstig uit hetzelfde land.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Een (informele) groep van minstens vier jongeren, waarbij één iemand 18 jaar of ouder is en optreedt als vertegenwoordiger van de groep;
 • Een non-profit organisatie, vereniging, ngo, overheidsinstantie, sociale onderneming of winstgevende instelling die actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om kwalitatief goede projecten te organiseren moeten deze voldoen aan de Erasmus+ Youth Quality Standards.

Let op: De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor de DiscoverEU Inclusie: academische studiereizen, uitwisselingsactiviteiten met winstoogmerk, (concert)tournees, statutaire vergaderingen, door volwassenen gegeven opleidingscursussen voor jongeren.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over deze subsidielijn in de Programmagids van Erasmus+ of neem contact op met programma-adviseur Georgette Veerhuis (g.veerhuis@nji.nl).

Meer weten?

Georgette Veerhuis kan je er alles over vertellen