Skip naar content

Deadlines voor het aanvragen van subsidie

Er zijn jaarlijks een of meerdere deadlines om Europese subsidie aan te vragen voor een activiteit binnen Erasmus+.

Programmagids

In de Erasmus+ Programmagids van de Europese Commissie staan alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden uitgebreid omschreven.

Subnavigatie

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Hogeronderwijsinstellingen in Programmalanden hebben een Erasmus Charter for Higher Education nodig om deel te kunnen nemen aan het nieuwe programma Erasmus+ voor de periode 2021-2027.

Het Erasmus Charter for Higher Education biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling in het kader van Erasmus+ kan uitvoeren.

In het Erasmus Charter for Higher Education is bovendien vastgelegd dat de instelling voor gelijke toegang en kansen zal zorgen voor alle deelnemers, en bijzondere aandacht zal besteden aan studenten en stafleden die door een functiebeperking extra voorzieningen nodig hebben. Daardoor kunnen studenten en stafleden met een geestelijke of lichamelijke beperking profiteren van de ondersteunende diensten die de ontvangende instelling biedt voor deelnemers met een functiebeperking.

Dien tijdig je aanvraag in

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een Erasmus Charter for Higher Education.

Jaarlijks wordt er een nieuwe call gepubliceerd voor instellingen die een Erasmus Charter for Higher Education willen aanvragen om deel te nemen aan activiteiten in het eerstvolgende calljaar.

Monitoring ECHE

Het Nationaal Agentschap heeft als taak de ECHE te monitoren. Daarvoor organiseert het NA bijeenkomsten, bezoekt instellingen en bewaakt de voortgang bij diverse checks. De ECHE Monitoring guide for Erasmus+ National Agencies ondersteunt hen hierbij. De evaluatie grids voor de core mobility principles (Course catalogue, recognition, grading systems, student support), inclusion en digitalisation zoomen in op de belangrijkste principles en prioriteiten van de ECHE. Ook voor de Hoger Onderwijs instellingen is de Monitoring guide een nuttig document voor de implementatie van de ECHE in de instelling.

Self-assessment ECHE

Voor de ondersteuning van de ECHE heeft de EC in samenwerking met de Nationale Agentschappen en experts de self-assessment tool ontwikkeld.

Hiermee kunnen de Hogeronderwijsinstellingen de stand van zaken over implementatie van de ECHE zien en op welke punten verbeteringen nodig zijn.

Diploma Supplement

Het Diploma Supplement is een belangrijk principle in de ECHE. Daarin staat dat de resultaten van de Erasmus+ uitwisseling worden vermeld op het Diploma supplement. Het DS wordt samen met het diploma uitgereikt. Instellingen gebruiken hiervoor het meest recente model uit  2018. Nederlandse Bologna experts hebben hiervoor ook een instructie geschreven.

Bologna Module

Deze module is bedoeld om een overzicht te geven van de gevolgen van het Bolognaproces voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Europa, en in het bijzonder in Nederland. Je maakt kennis met de instrumenten die in het kader van het Bolognaproces zijn ontwikkeld en krijgt inzicht in welke gevolgen het Bolognaproces heeft of heeft gehad voor jouw werk binnen een universiteit of hogeschool.

De ECTS Course Catalogue in practice

De Course Catalogue is een van de pressurepoints in de ECHE. Om de implementatie hiervan in onderwijs instellingen te ondersteunen is door de Bologna experts de brochure ontwikkeld The ECTS Course Catalogue met handige tips en suggesties hiervoor.

TCA "Let's talk about ECHE"

Op 31 mei tot en met 2 juni, 2023 vond de Training and Cooperation Activity "Let's talk about ECHE" plaats in Den Haag.

Modernisering Hoger Onderwijs

Hieronder een notitie voor (beleids)medewerkers van Ministeries, Hoger onderwijsinstellingen en andere organisaties, docenten en studenten die inzicht en overzicht willen hebben van het Europese Hoger Onderwijs.

Supporting Visits

Bologna experts ondersteunen en adviseren de Hogeronderwijsinstellingen bij de implementatie van de ECHE en andere Bologna topics zoals het Diploma Supplement, ECTS Course Catalogue en het werken met de grading table.

Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een supporting visit neem dan contact op met het Nationaal Agentschap.